Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Mind the gap: fusing brain imaging and genetics data to reveal mechanisms underlying psychiatric disorders

Alternativ tittel: Mind the gap: Å kombinere hjerneavbildning og genetiske data for å forstå de underliggende mekanismene til psykiatriske lidelser

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

323961

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Psykiatriske lidelser er en av de fremste årsakene til død og uførhet i verden. Til tross for at forskningen de siste tiårene har gitt oss bedre innsikt i de underliggende biologiske prosessene til psykiatriske lidelser, er vår forståelse fortsatt begrenset. Med BRAINGAP ønsker vi å bygge opp en mekanistisk forståelse fra gennivå for hvordan psykiatriske lidelser manifesterer seg i løpet av livet. Med andre ord ønsker vi å forstå hvilke genvarianter som påvirker hjernen, samt hvor i hjernen og når i livsløpet de kommer til uttrykk. For å finne ut av dette, vil vi gjennomføre en rekke avanserte statistiske analyser på et stort utvalg av hjerneavbildnings- og genetiske data. En studie på denne størrelsen muliggjøres av det nylige skiftet mot åpen forskning (Open Science) og datadeling. Med dette prosjektet håper vi å kunne tette kunnskapsgapet mellom nevrale og genetiske mekanismer som ligger til grunn for utviklingen av psykiatriske lidelser.

Psychiatric disorders are among the main contributors to morbidity and disability globally, yet our understanding of the pathophysiology is still limited. The past few decades of brain imaging research have provided insights into brain structural and functional aberrations associated with the disorders, however, it is now clear that there are no single brain phenotypes with strong effects. Instead, we observe largely heterogeneous patterns spread across the brain, with life transition period playing a critical role. In our view, this complexity can only be disentangled if we build up a mechanistic understanding of the spatiotemporal dynamics from the gene level. That is, we need to understand which gene variants, along with where, when and how together these affect the brain. In BRAINGAP, we will uncover neuro-genetics as a time- and space-varying system, implementing a series of advanced statistical analyses on unprecedented large sample sizes. BRAINGAP aims to reveal the genetic architecture underlying brain structure and function (“where?”), determine when in life genes differentially affect the brain (“when?”), and to investigate the neuro-genetic mechanisms underlying the multifaceted nature of psychiatric disorders (“how?”). The project targets psychiatric disorders using a multidimensional common-signs-common-pathways approach that cuts across diagnostic boundaries, including the study of variation in mental health in the general population. The BRAINGAP approach has only now become possible with the recent move toward open science and data sharing that has allowed us to compile a large collection of imaging genetics data through public resources and our network of international collaborators. This unique data, together with BRAINGAP’s novel high gain concept allows us to study neuro-genetics as an integrated unit that accounts for spatiotemporal dynamics, closing the current transfer gap between the neural and genetic underpinnings of psychiatric disorders.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder