Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Sikker dronebruk i miljøformål

Tildelt: kr 99 999

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Det er pr i dag lite praksis for deling av erfaring og data fra droner på området innenfor miljørettet aktivitet. Resultatet er at mange prosjekter kjøres dobbelt og flere ganger fordi resultatene ikke deles. Svalbard har en sterkt konsentrasjon av adedemiske miljøer, offentlige instituasjoner og store områder som er krevende i en forvaltningsoppgave. Dronebruk har vist seg å være effektivt og miljømessig. Erfaringene er verdifulle å overføre til andre deler av landet. UAS Norway har sammen med kompetansepartner NORCE vurdert at kompetansen kan økes ved å skape en møteplass med faglig innhold på dette temaet. Pga COVID19 situasjonen må vi tenke helt nytt ved gjennomføring. Normalt vil de fysiske møteplassene være sentrale, men nå må vi tenke digitalt men samtidig bidra til at det skapes møteplasser innenfor de rammer som er mulige og iht gjeldende smittevernsregler. Konferansen arrangeres i samarbeid med UNIS (Universitet på Svalbard), NORCE, Sysselmannen, Luftfartstilsynet, NRK og Polar X. Hele konferansen streames for å øke tilgjengeligheten av innholdet. Studenter oppfordres spesielt til å delta Hybrid-konferansen vil bestå av fysisk deltakere fra Svalbard samt digitale deltakere. Det gjøres opptak av seminaret som gjøres fritt tilgjengelig via våre nettsider etter opptak.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon