Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

SmartLaken - løsning for kontinuerlig monitorering av infeksjonsutvikling på institusjon og i hjemmet

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektnummer:

324116

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Prosjektet SmartLaken har som mål å utvikle et høyabsorberende lakensystem for engangsbruk med integrerte sensorer for kontinuerlig monitorering av fysiologiske parametre, i hensikt å raskt kunne detektere en forvererret tilstand med begynnende infeksjon eller sepsis. Aktuelle måleparametre er temperatur, bevegelse, respirasjonsfrekvens og elektrolyttforstyrrelser målt fra svette. Endring i parametre skal varsles automatisk til ansvarlig helsepersonell via tilhørende utviklet teknologi. Fire partnere er involvert i forprosjektet; ASAP, SINTEF Digital, Norner Research og Sykehuset Østfold HF. Forprosjektet det her søkes midler til har til hensikt å etablere endelig konsortium og utvikle detaljerte planer for arbeidspakker og ansvarsfordeling i hovedprosjekt. Sentrale aktiviteter i forprosjektet vil være å definere sensorløsning, identifisere potensielle underleverandører og samarbeidspartnere for hovedprosjekt, samt forankre løsning mot brukerbehov. Utviklingen av protokoll for hovedprosjekt vil foregå i en iterativ prosess i samarbeid med representanter fra helsestjenesten, som sammen med pasienter og pårørende vil være brukere av løsningen. Et fremtidig hovedprosjekt vil ha et ambisiøst mål om å kunne levere et ferdig utviklet og godkjent produkt for anvendelse i helsesektoren på ulike nivåer. Aktivitetene i forprosjektet vil gi grunnlag for en realistisk prosjektplan og ytterligere spesifisering av arbeidspakker i hovedprosjekt.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder