Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

PROTECT: Priming for Resistance Of Trees and its Effects on microbial CommuniTies

Alternativ tittel: Protek: Priming av granforsvar og effekten på mikrobiomet

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

324129

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Grantrær beskytter seg mot skadedyr og patogener ved å bruke forskjellige forsvarsmekanismer. Disse forsvarene tilpasser seg endringer i miljøet. Disse forsvarene kan også sensibiliseres å reagere raskere på angrep. Denne sensitiseringen ligner som å vaksinere en person. Like mennesker lever planter i forhold til fordelaktige mikroorganismer. Disse organismer hjelper plantene med å være sunne og unngå sykdom. I dette prosjektet søker vi å bedre forstå hvordan sensitivisering av gran immunresponsen påvirker deres forhold til nyttige mikroorganismer og hvordan disse mikroorganismer påvirker gran immunrespons. Vi vil identifisere nye granvaksinerende kjemikalier som øker granresistensen med minimale sekundære effekter, for eksempel veksthemming. Vi vil også bestemme effekten av vaksinering på granassosierte mikroorganismer og effekten av disse mikroorganismer på granforsvar. Kunnskapen fra dette prosjektet vil utdype vår forståelse av forholdet mellom gran og mikroorganismer. I tillegg, vi håper å finne en løsning for å bruke mindre pesticider, beskyte gran mot skade og utvikle et mer bærekraftig og lønnsomt skogbruk.

To protect themselves from pests and pathogens, plants have evolved multi-layered resistance mechanisms that include both constitutive and inducible defenses. These defense mechanisms are not static, but are adaptive to environmental changes. Sensitizing of inducible defenses is an important adaptation that allows an organism to activate its defenses more quickly upon detecting a threat. In plants, this sensitization is called defense priming and is similar to immunological memory in animals. Epigenetic modifications is an important mechanism by which defense priming occurs. Plants also rely on beneficial microorganism to improve their stress tolerance and pathogen resistance. These symbiotic relationships both affect and can be affected by epigenetic changes to the plant genome. In this project, we seek to better understand how defense priming of Norway spruce affects the establishment of beneficial microbial communities, and how these communities in turn affect spruce resistance to pests and pathogens. We will identify novel spruce priming chemicals that increase spruce resistance with minimal secondary effects, such as growth inhibition. We will also determine the effects of spruce defense priming on its microbiota diversity and the effects of microbiota diversity on spruce defense priming and resistance. Additionally, we will determine the effects of both defense priming and microbiota on the spruce epigenome, hormone signaling pathways, the accumulation of defensive molecules, and defense gene expression. Knowledge gained from this project will deepen our understanding of the spruce holobiont (spruce and its microbiota) and help us to better assess the ecological implication of Norway spruce defense priming. Such knowledge is crucial if we are to utilize defense priming as an effective pest management strategy in forestry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram