Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Trygg Natt - Sensorsystem for indirekte monitorering av pust, søvn og bevegelse for bedret pasientsikkerhet

Tildelt: kr 0,30 mill.

Forprosjektet har som hovedmål å legge grunnlaget for et hovedprosjekt kalt "Trygg Natt". Regjeringens Nasjonale helse- og sykehusplan har som et viktig hovedmål å bedre kvalitet og pasientsikkerheten med nye tekniske løsninger. Ved mange sykehusavdelinger er direkte teknisk monitorering av pasientens tilstand ikke mulig da det ikke er installert eller at pasienten er for urolig. Dette er forholdene ved psykiatriske avdelinger. Indirekte monitorering vil løse dette og gi økt pasientsikkerhet. Forprosjektet bygger på resultatene fra "proof of concept" gjennomført på akutt psykiatrisk avdeling ved Oslo Universitessykehus (OUS) høsten 2020 og skal lede frem til utvidelse av eksisterende konsortium og utarbeidelse av detaljert plan for gjennomføring av et hovedprosjekt. Fokus i forprosjektet er utdyping av behov og viktigste måleparametre for beslutningsstøtte, fokus for gevinstmål, utredning av krav mht. personvern og regulatoriske forhold, utrede markedsforhold, konkurranseforhold og IPR situasjon, underbygge samfunnseffekter inklusiv bærekraft, utrede tekniske forutsetninger og kritiske tekniske egenskaper inklusivt krav mht. integrasjon med lokal teknisk infrastruktur, og utarbeidelse av innspill til forretningsmodell for skalering nasjonalt og globalt. Forprosjektet er planlagt gjennomført i et samarbeid mellom OUS ved Avdeling for akuttpsykiatri ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Seksjon for klinisk nevrofysiologi ved Avdeling for Nevrologi, Intervensjonssenteret ved Akutt Klinikken og teknologiselskapet Equanostic AS.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon