Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EATWELL: A Comparative Material-Semiotic Ethnography of Food Systems and More-than-Human Health in Bhutan

Alternativ tittel: Matsystemer, helse og økologi i Bhutan: en komparativ etnografisk tilnærming (EATWELL)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

324158

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Matens reise fra jord til bord, alle leddene i denne verdikjeden, samt deres kontekster er det vi kaller matsystemer. Disse systemer bidrar vesentlig til dagens globale helse- og miljøutfordringer vi ser i dag. Et fundamentalt skifte i matsystemer vil derfor ha et stort potensial for å bidra til bærekraft og bedre helse. Her må vi være oppmerksomme på både biologiske og sosiale aspekter som påvirker og påvirkes av matproduksjon og -forbruk. EATWELL vil utvide den nåværende samtalen om bærekraftige matsystemer for helse. Ved å inkludere sosiokulturelle aspekter vil vi utvikle en helhetlig tilnærming til matsystemer som går på tvers av sektorer. EATWELL tar utgangspunkt i Bhutan som et ledende eksempel. Prosjektet består av flere deler. Først vil vi kartlegge matsystemet i et sentralt geografisk område med et særlig blikk på dyrking av mat, gjeting, sanking, foredling, matlaging og spising. Her vil vi videre undersøke de ulike sosiokulturelle, religiøse og miljømessige faktorene som påvirker disse aktivitetene. Etter å ha fått en dypere forståelse av hvordan matsystemet fungerer, vil vi utforske hvordan ulike deler av matsystemet påvirker næringsinntaket. Deretter gjentar vi dette på andre steder i Bhutan hvor matsystemene er annerledes. Forskningsmetodene inkluderer etnografi, ernæringskartlegginger og kasusbaserte ernæringsetnografier. Hensikten med prosjektet er å: 1) etablere et rammeverk for bærekraftige matsystemer for helse som er sensitivt for kultur og lokalmiljø, 2) lære av Bhutans tilnærming til lykke og miljø, noe som har vært en viktig pådriver for FNs utvidede forståelse av bærekraftig utvikling, 3) forbedre ernæring og helse på en kultursensitiv måte ved å inkludere relevante aktører og brukere i Bhutan, og 4) utvikle en modell for matsystemutvikling som bidrar til bærekraftsmålene på en kultursensitiv måte og som kan brukes og videreutvikles i andre kontekster.

EATWELL examines the entanglement of food systems and health in the context of One Health, Planetary Health, and the like, considering interconnections between people, animals, plants and environments that shape health. Yet, we seek to enrich these by deploying the concept of more-than-human health and by studying Bhutanese approaches to the environment, food, nutrition and health, and thereby critically assess the biological universalist assumptions undergirding these global approaches. Our interdisciplinary global team will examine the food systems in their complex entanglements with health, nutrition and biosocial environments. We first conduct a material-semiotic ethnography in Bumthang and subsequently scale up to four other sites in Bhutan for comparison. In these sites, we will examine key physical and socio-cultural aspects pertaining to cultivating, cattle and yak herding, foraging, buying, cooking, sharing and eating as well as how these vary according to different contexts, including everyday life, ritual events, healing and biomedical practices, gender and age (WP1 & 5). We add a particularly focus on the entanglements of food with different conceptualizations and enactments of body, health and cosmology (WP2 & 5). We will also conduct an extended ethnographic nutritional case study where food consumption and nutritional intake are measured, aided by our embryonic food composition table, and determine how intake is shaped by different contexts and practices. A nutritional survey of 1000 people further contextualizes our ethnographic findings (WP3). After Bumthang, we scale up in WPs 4 and 5 by training additional staff to expand the first three WPs to other locations and integrate and compare the research findings. To conclude, we will develop an institutional frame for continued interdisciplinary research on food and health, and for multi-sectoral cooperation in policy implementation in Bhutan and beyond.

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam