Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry (Inno4Tree)

Alternativ tittel: Å ta tak i klimaendringer med innovasjon i de skogbaserte næringene (Inno4Tree)

Tildelt: kr 10,4 mill.

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry (Inno4Tree) Norges nasjonale strategi for skogs- og trebasert industri har definert flere mål knyttet til økt bruk av tre i byggebransjen. Tre er et fornybart materiale og har et betydelig lavere karbonavtrykk sammenlignet med stål og betong. For å redusere miljøpåvirkningen fra byggebransjen, er det nødvendig å gjøre tre til et mer naturlig valg i konstruksjoner enn det er i dag. Inno4Tree-prosjektet har det overordnede målet å legge til rette for en bærekraftig overgang av byggebransjen til en sirkulær bioøkonomi, ved å erstatte betong og stål med trebaserte konstruksjonsmaterialer. For selskaper som bare har erfaring med betong og stål, innebærer overgangen til tre en risiko som kan være høy uten riktig kompetanse. Grunnen til at prisen på et trebasert prosjekt ofte er høyere enn et lignende prosjekt i betong og stål, er ikke bare prisen på materialet, men også mangel på erfaring og kompetanse. Prosjektet vårt gjør oppmerksom på mulige former for samarbeid mellom industrien og utdanningsinstitusjonene for å dekke de industrielle behovene. Vi analyserer kompetansebehov og utdanningstilbud for den trebaserte byggebransjen. Prosjektet vårt har et spesielt fokus på mellomliggende organisasjoner som profesjonelle foreninger, klyngeorganisasjoner og kunnskapsmeglere, som kan være sentrale for å oppgradere arbeidsstyrken. Den norske bioøkonomistrategien tar også til orde for politikk som legger til rette for synergier på tvers av bransjer. Byggebransjen er spesielt kompleks og krever koordinering av arkitekter, ingeniører, byggherrer og leverandører. Synergier kan utvikles lettere når beslutninger tas sammen av forskjellige selskaper. For eksempel er selskaper som aktivt bruker styrene sine for å få tilgang til nye verdikjeder bedre forberedt på å utvikle innovative strategier. Vi studerer offentlige data om styrer i norske foretak for å oppdage forbindelser mellom bedrifter og foreslå nye synergier mellom byggebransjen og de skogbaserte næringene.

The Inno4Tree project has the overall objective of facilitating a sustainable transition of the construction industry to the circular bioeconomy, by substituting concrete and steel with wood as construction material. To achieve this goal, we will analyze the importance of corporate governance in forest-based value chains, the position of intermediary organizations in the forest-based bioeconomy, and the provision of competences in the construction sector. These three theoretical perspectives will be applied on wooden construction materials, the construction of wooden buildings and the construction of wooden bridges, which will be addressed in three respective work packages; specific attention will be paid to processes regarding recirculation of construction materials. A fourth work package will synthesize and coordinate the project. The project will address important scientific challenges and knowledge needs to achieve the project objective. This will allow us to trace interactions and knowledge flows in the forest-based industry and the construction sector, highlighting the need for and effects of long-term corporate governance, enabling bridging intermediaries and introducing and improving the right competencies for the right people in the different parts of the industry. The project will apply an interdisciplinary approach, combining qualitative and quantitative methods. The interdisciplinarity is required since we follow research lines in evolutionary economics, business administration, innovation studies, political studies and learning theory. The scientific results of the project will also provide a new, interdisciplinary, approach to address challenges in the circular economy. Main methods will be network analysis, case studies, policy analysis, media analysis and interviews. The involvement of industry and policy stakeholders will be achieved through a series of workshops and two-way communication fora.

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi