Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate implications of rapid changes in Asian Anthropogenic Aerosol emissions: Temperature, Hydrological cycle and variabilitY

Alternativ tittel: Klimakonsekvensene fra raske endringer i asiatiske utslipp av aerosoler: Temperatur, hydrologisk syklus og variabilitet

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektnummer:

324182

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Menneskeskapte utslipp av små, svevende partikler - kalt aerosoler - har en sterk påvirkning på klimaet. Gjennom nyere historie har de motvirket noe av oppvarmingen fra utslipp av drivhusgasser, og i dag regner vi med at aerosolene kjøler jordens overflate med opp til en halv grad Celsius. I tillegg påvirker de regnmønstre, monsunene i Afrika og Asia, og hvor variabelt været er. De siste tiårene har land i Asia vært hovedkilden til slike utslipp. I dag gjør imidlertid flere land en sterk innsats mot luftforurensing, som påvirker både mengder, geografiske mønstre og sammensetning av aerosolutslipp. Andre forventer en økning i årene som kommer, i takt med samfunnsutviklingen. Det er forventet at disse endringene har en effekt på klimaet, både lokalt og lenger unna kildene, men detaljene i denne potensielt sterke klimapåvirkningen er enn så lenge dårlig kjent. I 2022-2023 har CATHY-partnerne videreutviklet både verktøy for å studere Asiatiske utslipp av aerosoler, og analyser med disse verktøyene. Tre aktiviteter kan spesielt noteres: 1) Ferdigstillelse av en Greensfunksjon som knytter endringer i aerosolutslipp i Asia til klimaeffekter lokalt og lenger unna, utvikling av en fagartikkel som beskriver dem, og en annen fagartikkel som dykker dypere i resultatene (begge artiklene er nær innsending). 2) Utvikling og presentasjon av de første resultatene fra modellsamarbeidet RAMIP (Regional Aerosol Model Intercomparison Project), som ledes av CATHY-partnere (Wilcox, Samset, Allen) 3) Tett samarbeid med HETCLIF-senteret ved Center for Advanced Studies i Oslo. HETCLIF har samme overordnede tema som CATHY, men utvider problemstillingen til å gjelde også Afrikanske aerosoler og endringer i skogdekke. Her er flere nye initiativ igangsatt, som vil bli fullført i 2. halvpart av CATHY. Vi har gjennomført både fysiske og virtuelle møter, og det internasjonale samarbeidet er både aktivt og dynamisk.

Emissions of Asian Anthropogenic Aerosols (A3) are rapidly changing - most notably black carbon and sulphate aerosol precursors from India and China. The resulting range of climate impacts and societal hazards may dominate regionally over greenhouse gas induced trends for the next several decades, but the implications are as yet insufficiently explored. CATHY (Climate implications of rapid changes in Asian Anthropogenic Aerosol emissions: Temperature, Hydrological cycle and variabilitY) tackles the urgent need for quantifying climate related hazards resulting from ongoing and projected changes in A3 emissions. Why: Today, the Earth’s climate is significantly influenced by Asian aerosol emissions, with impacts affecting up to two billion people in the near-source regions alone. This regional influence is set to change, along with teleconnections affecting remote regions (Arctic, Europe, North Africa). The implications for climate and society are however highly uncertain, due to limited knowledge of physical processes, modelling capability, and future policy choices. Improved quantification of the aerosol-climate influence on physical hazards – in Asia and around the globe – is therefore critical. How: CATHY will merge observed changes, projected emission patterns, and advances in modelling and analysis techniques. Key opportunities for scientific breakthroughs include recent trends in Chinese and Indian emissions, Large Ensemble modelling and the diversity of aerosol assumptions made in the Shared Socioeconomic Pathways. Novelty: CATHY will disentangle dynamical responses to localized forcing through development of a novel reduced-complexity Green’s function, investigate remote impacts via a machine learning based circulation pattern analysis, separate the active mechanisms differentiating absorbing and scattering aerosols, and frame the resulting improved understanding as quantification of physical hazards driving climate risk.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima