Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better equipped for school: Identifying children who needs extra language support in preschool

Alternativ tittel: Bedre rustet for skolen

Tildelt: kr 8,0 mill.

Forskningsprosjektet “Bedre rustet” har som mål å hjelpe barnehagelærere med å identifisere barn som kan ha utbytte av ekstra støtte til språkutviklingen. Noen barn strever med språkforståelse allerede i barnehagealder og dette kan få negative konsekvenser for videre utvikling dersom det ikke oppdages tidlig. Vi vet nokså mye om hvordan vi kan støtte barn som strever med språkforståelse og barnehagen er i en posisjon der de kan gi barn et bedre utgangspunkt før de begynner på skolen. Dessverre er det ikke alltid så lett å oppdage hvem som har behov for ekstra språkstøtte tidlig nok. Målet med dette prosjektet er derfor å øke bevisstheten og kunnskapen om barns språkforståelse, samt å utvikle et digitalt verktøy som barnehagelærere enkelt og raskt kan bruke for å identifisere hvem som kan ha behov for videre oppfølging og støtte. Vi vil starte prosjektet med å få en oversikt over og undersøke i hvilken grad og hvordan barnehager i Norge kartlegger barns språkforståelse. Dette vil gi oss et godt grunnlag for å forstå hvordan vi kan støtte barnehagene med kompetanseheving og verktøy. Parallelt med dette vil vi rekruttere familier med barn i 1-års alderen som vil delta i prosjektet. Vi skal følge barnas språkutvikling til de er rundt 4 år ved å kartlegge språket deres når de er 3 og 4 år. I tillegg vil vi bruke spørreskjemaer til foreldrene og til barnehagelærerne ved flere tidspunkter. Disse dataene vil vi så benytte for å utvikle en språktest som barnehagelærere kan bruke for å identifisere barn ned i 3 års alder som kan ha utbytte av ekstra språktiltak.

Sensitivity to children who could potentially benefit from supplemental language support is a central task of all preschools. The project "Better Equipped for School: Identifying Children Who Needs Extra Language Support in Preschool" addresses the need to ascertain more information about language assessment practices in preschools and to develop a valid, well-designed tool to assess children's language skills from an early age. Currently, the extent to which preschools attempt to identify children who need extra language support is unclear. In addition, few tools for identification of language problems are up to date, properly developed and used in preschools. The current project consists of two main studies. 1) In Study 1, I propose to conduct a survey for preschools to uncover whether and how they assess the children's language skills (including why and at what age). This work will generate fresh insights into the use of language assessment tools in preschools today. 2) Study 2 focuses on development and evaluation of a screening tool that can be used by preschool teachers to identify children in need of deeper assessment and extra language support. In addition to examining the psychometric properties of the tool, a main objective is to investigate whether and how this instrument will function as a screening tool for identification of children at risk for language problems. Following a longitudinal design, sensitivity (probability to detect those at risk) and specificity (probability of negative results among those not at risk) of the test will be examined. Next, I plan to conduct focus group interviews with preschool teachers to understand how they use the screening tool and what kind of support they need to assess children's language skills.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren