Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Pandemic Entanglements: The Political Ecology of Industrial Meat Production in the “Pandemic Era”

Alternativ tittel: Pandemiske sammenfiltringer: Politisk økologi av industriell kjøttproduksjon i den "pandemiske tidsalderen"

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

324256

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) erklærte nylig at vi lever i en «pandemisk tidsalder» med et økende antall og hyppigere utbrudd av sykdommer spredt mellom dyrearter, inkludert mennesker. Slike sykdommer kan potensielt forårsake fremtidige pandemier som vil ha sterk innvirkning på samfunn og økonomier. Industrielt jordbruk og husdyrhold er blant de avgjørende drivkreftene bak den pandemiske tidsalderen. Disse landbruksindustriene er nå i ferd med å tilpasse seg overfor mulige fremtidige pandemier. I dette kritiske samfunnsvitenskapelige prosjektet skal en gruppe geografer utføre feltarbeid blant bønder og produsenter av fjærfekjøtt, statlige og overstatlige byråkrater, industriledere og andre i Norge og Danmark. Med et politisk økologisk perspektiv skal prosjektet undersøke hvordan tidligere og pågående fuglepandemier påvirker fjærfebønder og slakterier i de to landene. Prosjektet skal også undersøke hvordan produksjonen av fjærfekjøtt endres for å tilpasse seg og muligvis forhindre en ny pandemi. Fokuset vårt er ikke bare på menneskene som produserer og spiser fjærfe, men også på trekkfuglene som finnes i området deler av året, så vel som de ulike mikrobene som finnes i menneskelige og ikke-menneskelige kropper. Vi skal dermed utforske relasjoner mellom de ulike artene som er involvert i industriell fjærfeproduksjon. Prosjektet har som mål å utvikle nye begreper og teorier for å forstå de komplekse forholdene som impliseres i produksjonen og fremveksten av sykdommer med pandemisk potensial, samt den varierte responsen blant bønder og produsenter med å tilpasse seg en pandemisk tidsalder.

Future pandemics will emerge more often, spread more rapidly, and destroy more lives and economies unless there is transformative change in high-risk activities like globalized industrial livestock production, warn leading global experts associated with the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Our objective is to develop a pioneering political ecology approach to illuminate the role and impacts of industrial meat production in the context of this “Pandemic Era”. Amongst numerous recent pathogenic outbreaks, a devastating global avian pandemic is unfolding, and European countries and industries are not exempt. Industry actors attempt to adapt and remain profitable, yet they face an unruly nature, from wild birds to bacteria, as well as the shifting interests of States and broader public. This project will be the first political ecology investigation of these unfolding developments. We identify Norway and Denmark as unstudied cases where we will conduct a fieldwork-based study of responses to and framings of the drivers and impacts of pandemics among regulators, industry leaders, farmers, and processing plant workers. Building upon recent calls for interdisciplinary social science that is empirically grounded yet theoretically ambitious enough to capture the complex relationships between industrial meat production and the Pandemic Era, this project will mobilize the conceptual toolkits of political ecology, geography and agrarian studies to push this research frontier. Conceptualizing industrial poultry production as a particular organization of society, nature and interspecies relations in globalized capitalism, we seek to understand how past and ongoing pandemics reshape the entanglements of these aspects and the futures of all species embroiled in it. We will thus more fully illuminate the complexity of the Pandemic Era to enable the required transformative change.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Temaer og emner

LandbrukSamfunns- og markedsperspektiver landbrukLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerNæringsmiddelindustriUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Sosiale utfordringerLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetCovid19InternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderMatNæringsmiddel og foredlingMatMatTrygg verdikjedeSamfunnssikkerhetGrunnforskningUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Samfunnsøkonomi, innovasjon og internasjonal handelLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks RessurserPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningLandbrukPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKjønnsperspektiver i forskningKjønnsperspektiver i forskningKjønn som perspektiv i problemstillingLandbrukHusdyrPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP2 Klima, polar og miljøNaturmangfold og miljøInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapMatMat - Grønn sektorLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerLandbrukBransjer og næringerLTP2 Fagmiljøer og talenterUtenriks og internasjonale relasjoner