Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nuclear Nordics: Radioactive Waste Spatialities, Materialities and Societies in the Nordic Region, 1960s to 1990s

Alternativ tittel: Strålende Norden: Radioaktivt avfall og dets romligheter, materialiteter og samfunn i Norden, 1960-tallet til 1990-tallet

Tildelt: kr 1,4 mill.

Etter hvert som Norge og andre land legger ned sine atomreaktorer blir spørsmålet om hvordan radioaktivt avfall kan lagres kostnadseffektivt og sikkert i hundretusener av år stadig mer presserende. I mai 2021 offentliggjorde Institutt for energiteknikk å sende 3t ubrukt uranbrensel til England hvor det skal brukes til å lage nytt kjernekraftbrensel. Ifølge næringsminister Iselin Nybø er denne avtalen på 24 millioner NOK 'et lite, men viktig steg for å få ryddet opp i avfallet som gjenstår etter norsk atomvirksomhet.' Dette er et av mange eksempler på den transnasjonale dimensjonen av radioaktivt avfall og dets sosiale, økonomiske, politiske, teknologiske og miljømessige forviklinger. Siden oppstarten av de første atomprogrammene har radioaktivt avfall blitt transportert på tvers av kloden, blitt gjenbrukt i kjernekraftkretsløpet eller i bomber, og gravd ned under havbunnen. Målet til 'Strålende Norden' er å identifisere og analysere nettopp disse forbindelsene mellom radioaktivt avfall og ulike naturmiljøer, samfunn og teknologier. Prosjektet vil undersøke den sterkt mangfoldige historien om samarbeid og konflikt knyttet til radioaktivt avfall mellom og innenfor de nordiske landene – som omfatter både kjernekraftprodusenter og land uten atomkraftverk av betydning – og i de nordiske landenes større internasjonale samarbeid. Prosjektet analyserer betydningen av nasjonale grenser, naturmiljøer, internasjonalt samarbeid og konflikter mellom land med og uten sivil kjernekraft ved å fokusere på samspillet mellom disse dimensjonene og mellom det radioaktive avfallet og dets omgivelser. Derutover undersøker prosjektet hvordan prosedyrer for håndtering av radioaktivt avfall har skapt ulike kjernefysiske og radioaktive romligheter. 'Strålende Norden' viser hvordan samfunn har problematisert og håndtert den langvarige arven etter energiutopier. Prosjektet bidrar dermed også med ny viten om utfordringer ved miljørettferdighet, planetær forurensning og energioverganger.

-

Nuclear Nordics explores the international dimension of radioactive waste and its technology-society-environment entanglements in the Nordic region from the 1960s to the 1990s. This is an innovative and ambitious historical study that centres the ambiguous and entangled history of nuclear waste. Drawing on previously unscrutinised material from multinational archival research, complemented by media sources and oral history interviews, the project will investigate nuclear waste in its entirety by using the innovative conceptual approach of spatialities. Nuclear Nordics will answer three questions: First, what role did national borders and natural environments play in the handling of radioactive waste during transport, reprocessing and depositing? Secondly, how did cooperation and conflict on radioactive waste emerge between nuclear and non-nuclear countries, as well as between countries of the same kind? Thirdly, in what way do the different procedures and processes of nuclear waste define the geographical scope and international cooperation? Using approaches from the history of technology and environmental history to analyse the dilemmas, conjunctures, and inconsistencies within and between each nuclear spatiality, the project scrutinises the complex transnational entanglements of radioactive waste, as well as contextualises it relative to social, economic, political, technological and environmental developments. Nuclear Nordics offers an insightful example of how societies have problematised and dealt with the long-lasting legacies of energy utopias, i.e. irreversible ecological consequences of past societies and once promising technologies. It thereby also sheds new light on contemporary debates of ecological justice and planetary pollution amid evolving climate change and increasing societal protest both for and against clean energies and alternative carbon-free societies.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam