Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Voices on the Edge: Minuscule Texts in Early Medieval Latin Culture (c. 700–c. 1000)

Alternativ tittel: Randstemmer: Små tekster i latinsk kultur i tidlig middelalder (ca. 700-ca.1000)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

324308

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I det latinske Europa manglet man i tidlig middelalder tilgang til skriveressurser som papir. Pergament var det mest vanlige mediet for skriftlig kultur, men var svært kostbart. Derfor benyttet lesere og skrivere ofte blanke områder i manuskripter til uformelle notater, utdrag og små tekster som de av praktiske årsaker ønsket å bevare. Siden slike små tillegg ikke har noen meningsfull relasjon til hovedteksten i manuskriptene og ofte ikke har noen kjent traderingshistorie, har tekstforskere som regel ignorert dem. Ikke desto mindre er disse tekstlige tilleggene potensielt sett en uvurderlig kilde til informasjon for kulturhistorikere, i og med at de gir et unikt innblikk inn i tidlig middelalderske hverdagspraksiser man ikke så lett kan få kunnskap om via normative tekster. Dette prosjektet vil utnytte innblikket disse tekstene kan gi og analysere tre grupper slike tekstlige tillegg. For det første vil prosjektet undersøke rettslige tillegg, og særlig nedtegnelser av praksiser som sjelden blir nevnt i tidlig middelalderske lovmanuskripter, slik som gudsdommer. Dette vil gi verdifull innsikt i rettslige praksiser som “avgir” Guds dom samt i hvilken rolle prestene hadde i tidlig middelaldersk juridisk kultur. For det andre vil prosjektet systematisere et stort antall tillegg og penneprøver med musikalsk notasjon som kan gi et bilde av utviklingen i liturgisk praksis på 800- og 900-tallet og dermed komme mye nærmere den performative opprinnelsen til musikalske formler enn hva senere normative tekster åpner for. For det tredje vil prosjektet undersøke medisinske tillegg innen en bredere kontekst av bevarte medisinske tekstsamlinger. Mangelen på systematiske medisinske avhandlinger fra tidlig middelalder gjør slike tillegg representative for medisinen fra denne perioden. Et systematisk studium av disse tilleggene vil kunne heve vår forståelse for medisinsk praksis i tidlig middelalder og for overføringen av praktisk medisinsk kunnskap i samtidig tekstkultur.

VOICED seeks to amplify the “voices on the edge” of early medieval textual culture, that is, the short texts added to Latin manuscripts before c. 1000, most often on their flyleaves, but also in the margins. Devoid of headings in capital or uncial letters, transcribed in humble, and in some cases, amateurish, minuscule script, and relegated to the edges of parchment books, some in rather bad condition, these texts have commonly been neglected by textual scholars and cultural historians working with the manuscripts' main texts. Yet, these extraneous additions provide unique access to the diverse cultural practices that generated them as well as to related “low-profile” pragmatic knowledge. VOICED will highlight the rich potential of these voices, focusing on three sizable groups of short texts added to Latin manuscripts produced before c. 900. Specifically, it will 1. investigate what role legal additions played in the transmission of pragmatic knowledge related to legal practices, 2. examine how normative texts of Christian liturgy and actual performative practices intersected in textual additions with musical notations, and 3. scrutinize how medical additions relate to both early medieval medical miscellanies and concurrent medical practices. By analyzing these three groups of textual additions, VOICED will thus allow hitherto marginalized voices to be heard in the current discussions of early medieval legal, musical, and medical practices. In doing so, it will contribute significantly to current academic debates within medieval studies over the relationships between the normative law and Christianized practices in legal culture, between the norm and diversity in liturgical practices, and between earlier textual traditions and evolving praxis in medieval medicine.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder