Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Safety of Covid-19 vaccination in pregnancy

Alternativ tittel: Sikker COVID-19 vaksinering under svangerskapet

Tildelt: kr 12,0 mill.

I dette prosjektet vil vi undersøke sikkerheten av Covid-19 vaksinering av gravide kvinner. Vi undersøker svangerskapsutfall, kortidseffekter på kvinnen og fosteret og langtidseffekter hos barn av mødre som ble vaksinerte under graviditeten. Det er vanskelig å forutsi hvordan den nåværende Covid-19 pandemien vil utvikle seg. Mutasjoner endrer kontinuerlig virusets spredningsevne og potensielt også alvorlighetsgraden av infeksjoner. Tilgjengelig kunnskap tyder på at gravide med COVID-19 infeksjon har økt risiko for alvorlig sykdom, komplikasjoner og sykehusinnleggelse. COVID-19 infeksjon under graviditeten er også forbundet med økt risiko for uheldige svangerskapsutfall. Vaksinasjon under graviditet vil beskytte de gravide kvinnene mot COVID-19-infeksjon. I tillegg er det sannsynlig at mors vaksinasjoner under graviditeten beskytter også spebarn mot COVID-19-infeksjon fordi IgG antistoffer aktivt overføres gjennom morkaken til fosteret. Dagens COVID-19 vaksiner er ikke testet eller godkjent for bruk hos gravide. Dermed er sikkerheten og effektiviteten av vaksinering under graviditet ukjent. Foreløpig er det vanskelig for gravide og omsorgspersoner å ta beslutninger om Covid-19 vaksinering. Ny kunnskap om vaksinesikkerhet og effektivitet er avgjørende for å bevare befolkningens tillit og tilslutning til vaksineprogrammet. Svært få land har populasjonsbaserte registre som gjør det mulig å studere befolkningsrisiko knyttet til sikkerhet ved vaksinasjon under graviditet. De robuste befolkningsbaserte norske registrene, gir oss en unik mulighet. Vårt internasjonale team har bred kompetanse i å analysere data fra koblede, befolkningsbaserte register for å studere infeksjoner og vaksinasjon under graviditet. Vaksinering mot COVID-19 skjer akkurat nå, og gravide anbefales vaksine. Våre resultater vil gi ny og avgjørende kunnskap til offentlige helseforvaltning, klinisk praktisk og informere vitenskapelige miljøer om videre forskningsbehov.

It is difficult to predict how the current COVID-19 pandemic will progress, and what its final impact will be. Mutations continuously alter the virus’ ability to spread and the potentially the severity of infections, making it difficult to predict changes in risk groups, and whether the current vaccines will remain effective. Reassuring the general population regarding vaccine safety and effectiveness is crucial for keeping the trust and adherence to vaccine programs. Although data on COVID-19 infection during pregnancy is still limited, the available evidence points to increased risk of severe disease, complications and hospitalizations in pregnant women with COVID-19 infection. COVID-19 infection during pregnancy is also associated with increased risk of a range of adverse pregnancy outcomes. Vaccination during pregnancy will protect pregnant women from COVID-19 infections. There are also potential benefits to the child after birth of maternal vaccination during pregnancy as IgG antibodies are actively transferred through the placenta to the fetus. It is likely that maternal vaccinations during or pregnancy protect infants from COVID-19 infection The current COVID-19 vaccines have not been tested or approved for use in pregnant women, and thus, safety and effectiveness of these vaccines during pregnancy is unknown. Currently, it is difficult for pregnant women and care givers to make decisions about COVID-19 vaccination as empirical data to support decisions is lacking. Very few countries can address population risks related to safety of vaccination in pregnancy. With national linked Norwegian registry data our international team will study the safety of COVID-19 vaccination during pregnancy, addressing pregnancy outcomes, short term effects on the women and fetus, and longer term effects in children born after maternal pregnancy vaccination. Our team has broad expertise in using population-based data to study infections in pregnancy.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet