Tilbake til søkeresultatene

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til IFE

Tildelt: kr 1,8 mill.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet