Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Climate Politics During Recessions: Examining Drivers of a Green Economic Recovery

Alternativ tittel: Klimapolitikk i nedgangstider: Sentrale faktorer bak grønn fornyet vekst

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

324468

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Dagens utslippsreduksjoner er langt fra tilstrekkelige for å nå målene i Parisavtalen, noe som fordrer netto null klimagassutslipp innen 2050. Samtidig er det en fare for at arbeidet med avkarbonisering nedprioriteres på grunn av Covid-19-pandemien og den resulterende økonomiske nedgangen. CLIMREC vil kartlegge betingelsene for at stater investerer i avkarbonisering også i økonomiske nedgangstider. Forskning tyder på at nedgangstider gjerne får så vel enkeltpersoner som regjeringer til å prioritere fornyet økonomisk fremgang fremfor klima. Nedgangstider medfører imidlertid også muligheter for grønn økonomisk vekst, f.eks. ved at økonomien stimuleres gjennom investeringer i utslippsfri infrastruktur (som jernbane), elektrifisering av transportsektoren (flere ladestasjoner), strengere krav til energieffektiviteten i nybygg, og mer fornybar energi. CLIMREC vil kartlegge i hvilken grad klima blir prioritert som del av de viktigste utslippslandenes anstrengelser for å få økonomien på fote igjen etter Covid-19. CLIMREC fyller både et empirisk og et teoretisk tomrom i litteraturen om klimapolitikk. Prosjektet vil kombinere sammenliknende analyser av alle G20-landenes økonomiske stimuleringspakker med detaljstudier av åtte økonomier på ulike utviklingsnivåer (Canada, India, Kina, Mexico, Storbritannia, Sør-Korea, Tyskland og USA). To faktorer er trolig viktige for at noen land prioriterer klima sterkere i sine stimuleringspakker enn det andre land gjør. Den første faktoren er den relative styrken til ulike innenlandske økonomiske interessegrupper. Den andre er i hvilken grad landets politiske system åpner for påvirkning fra interessegrupper. Vi tror at høy prioritet til avkarbonisering i stimuleringspakker er minst sannsynlig i land der interessegrupper har relativt god adgang til politiske prosesser, samtidig som det finnes sterke interesser knyttet til olje, gass eller kull.

Meeting the Paris Agreement’s goals requires net zero GHG emissions by 2050. Yet, current emissions reductions are inadequate and the Covid-19 pandemic and the ensuing economic downturn might detract policymakers from decarbonization efforts. What conditions lead governments to invest in decarbonization in an economic recession? Existing research shows that economic downturns often cause individuals and governments to prioritize growth over climate. Yet recessions also offer an opening for decarbonization through stimulus spending on infrastructure, transportation electrification, building efficiency, and clean energy technologies. CLIMREC will comprehensively analyze climate-related post-pandemic stimulus spending in G20 economies. We will identify the drivers of such spending by combining cross-national comparative analysis of spending packages with in-depth case studies of four advanced and four emerging economies. We expect that two factors determine whether and how governments use stimulus spending to invest in decarbonization: the relative strength of domestic economic interests and the permeability of the policymaking process to interest group influence. The unexpected and near-simultaneous onset of the recession globally enables us to consider green recovery efforts across both advanced and emerging economies and to examine the importance of pre-existing factors minimally influenced by the crisis itself. It also enables us to avoid endogeneity problems, as countries suffered the same external shock irrespective of pre-existing economic and political factors. CLIMREC fills both an empirical and a theoretical void in the literature on domestic climate politics. The unique nature of the current recession and the universal use of stimulus packages to aid economic recovery offers an opportunity to revisit debates about the trade-offs between environment and growth and allows us to build a cross-national explanation that addresses gaps in existing research.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder