Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

ORCS: Oscillations in the Realistic Corona of the Sun

Alternativ tittel: Bølger i den Realistiske Solkoronaen

Tildelt: kr 7,9 mill.

Det varme ytterste laget av solatmosfæren, koronaen, er dynamisk og kontinuerlig i utvikling. Forståelsen av dynamikken i solkoronaen er viktig for å forutsi virkningen av solaktivitet på Jorda. Koronaen er full av bølger som bærer energi gjennom de forskjellige lagene av solatmosfæren. Observasjoner av disse bølgene kan ved hjelp av en metode kjent som koronaseismologi brukes til å estimere egenskapene av solplasmaet som er vanskelig å måle direkte. Fram til nå har koronabølger blitt studert ved hjelp av forenklede modeller som ikke inkluderer solkoronaens dynamikk. Prosjektet skal bruke realistiske numeriske modeller av en stor del av Sola som et laboratorium for å studere bølger i solkoronaen. Dette gjøres ved å kjøre simuleringer som tar med den dynamiske utviklingen av solatmosfæren ved hjelp av den numeriske koden Bifrost og nasjonale superdatamaskiner. Prosjektet skal også bruke Daniel K. Inouye solteleskopet, verdens største solteleskop for tiden, for å observere bølger i koronaen i enestående oppløsning. Kombinasjonen av avanserte numeriske modeller og høyoppløselige solobservasjoner vil hjelpe oss å forstå hvordan bølger i koronaen genereres og hvordan de transporterer og deponerer energi. Det vil også gjøre det mulig å verifisere og forbedre forutsigelser fra koronaseismologi, og bidra til bedre kunnskap om solkoronaen.

The main goal of the ORCS project is to use state-of-the-art numerical models and high-resolution solar observations to understand how waves generate, transport and dissipate energy in the solar atmosphere. Understanding the dynamics of the solar corona is crucial for predicting the impacts of solar activity on the Earth. The solar corona is highly structured and dynamic with a complex magnetic topology. It is filled with waves which are responsible for transport and dissipation of energy across the solar atmosphere. So far, such waves have been mostly studied using simplified models and it is not yet clear how they behave in realistic magnetic field and density environments. ORCS will tackle this by combining numerical simulations with high-resolution solar observations. Self-consistent simulations of the solar atmosphere using the Bifrost code are capable of capturing the realistic dynamics of the solar corona. Such simulations can be therefore used as a laboratory for studying waves in the corona. ORCS will take advantage of the existing Bifrost simulations of the solar atmosphere as well as provide new simulations with unprecedented spatial extent into the corona. These models will be used to generate synthetic observables to enable direct comparison with high-resolution observations of the waves in the solar corona. ORCS will use the observations from Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), the word’s largest solar telescope, to identify signatures of wave generation and dissipation mechanisms. The project will finally test the accuracy of coronal seismology estimates of coronal parameters.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder