Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A Digital Edition and Analysis of the Auraicept na nÉces

Alternativ tittel: En digital utgave og analyse av Auraicept na nÉces

Tildelt: kr 3,8 mill.

Den mellomirske grammatiske avhandlingen Auraicept na nÉces er det viktigste vitnet til interesse for et europeisk folkespråk i den karolingiske perioden. Prosjektet vil gjøre denne teksten tilgjengelig for et spesialisert publikum (irsk filologi) og for et mer allment publikum (middelalderstudier, lingvistikk) gjennom å tilby digitale avskrifter/diplomatariske utgaver av alle bevarte tekstvitner, med oversettelse av teksten fra den såkalte Book of Uí Mhaine (ca. 1390). En tidlig datering av teksten til det syvende århundret vil bli utfordret gjennom en analyse av tekstens forhold til intellektuelle strømninger i det niende århundret. Teksten er det tidligste bevarte forsøket på en beskrivelse av et europeisk språk (foruten latin). Intet verk av denne art foreligger i europeisk litteratur før den islandske første grammatiske avhandling fra 1100-tallet. Et forsvar for det lokale folkespråket får vi først med Dantes De vulgari eloquentia omkring 1300. Auraicept na nÉces er følgelig en viktig kilde til irsk og europeisk folkespråklig aktivitet i tidlig mellomalder. En oppdatert utgave av Auraicept na nÉces er av vesentlig betydning for irsk filologi, men har også relevanse for latinsk filologi og for middelalderstudier. Utgaven skal derfor være tilgjengelig for forskere med ulike utgangspunkt og ulik formell bakgrunn. Prosjektet vil tilby den første helhetlige analyse av verket, hvilket blant annet vil besørges ved en lengre introduksjon, oversettelse og kommentar. Det digitale formatet vil bidra til å styrke fremtidig forskning på teksten ved å tilby avanserte søkefunksjoner og verktøy for å sammenlikne tekstvitnene (konkordanser). På denne måten kan prosjektet også lede an mot en kritisk utgave av teksten.

The Auraicept na nÉces is by far the richest surviving witness to Carolingian interest in the vernacular. In order for medieval scholars to reap the full benefits of this invaluable source, two steps are necessary. First, the text must be made available to Irish specialists and other medieval scholars in a reliable digital edition, including translation. Second, the prevalent, problematic dating of the text to the seventh/eighth century must be addressed and a thorough analysis of the text's connection to intellectual currents in the ninth century must be presented to the scholarly community. The text is the earliest grammatical description of any European vernacular language. No comparable description of a vernacular is found in any European literature before we get the Icelandic First Grammatical Treatise towards the middle of the twelfth century and no similar defence of a vernacular is mounted before Dante Alighieri's defence of the Tuscan dialect in his De vulgari eloquentia at the turn of the fourteenth century. In short, the Auraicept na nÉces is a crucial document for our appraisal of Irish and European vernacular activity during the Early Middle Ages. Due to its unique potential for informing our analysis of the Early Middle Ages, it is arguably the case that no other Old Irish text is in more need of an updated and thorough edition. Because of its European relevance, the edition must be accessible to scholars from a wide array of disciplines, with translation and commentary. A lengthy introduction to the text will produce the first integral analysis of the most prominent and least understood of all enterprises within the field of vernacular grammar in the Carolingian era.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam