Tilbake til søkeresultatene

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Principles under pressure? A study of governmental crisis management

Alternativ tittel: Prinsipper under press: Økonomisk politikk i krisetider

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

324615

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2027

Geografi:

De siste 40 årene har økonomisk politikk vært bygget opp rundt prinsippet om at velferdsstaten skal forsikre enkeltpersoner - og ikke til bedrifter – mot økonomiske svingninger. Tommelfingerregelen har vært “beskytt arbeidstakerne, men ikke jobbene deres”. Aktiv industripolitikk, i form av statsstøtte til bedrifter eller bransjer har lenge vært ansett som en relikvie fra 70-tallet. Siden begynnelsen av 1980-tallet har vestlige lands næringspolitikk vært basert på prinsipper om effektivitet og konkurranse snarere enn på inngrep. Ideen har vært at politiske myndigheter bør fokusere på makroøkonomiske rammebetingelser og å sikre velfungerende markeder. Disse prinsippene har i stor grad blitt fulgt av norske beslutningstakere gjennom flere økonomiske nedgangstider de siste tiårene. I den pågående Covid19-krisen ble imidlertid disse prinsippene i stor grad satt til side, både i Norge og i mange andre land. Omfattende støtteordningene ble etablert som ga direkte lån og kontantstøtte til foretakene som ble rammet av krisen. Med dette som bakgrunn fokusere det forskningsprosjektet på to spørsmål: Er Covid19 krisen så forskjellig fra andre kriser at det rettferdiggjør at man hiver alle prinsipper over bord? Dette handler om kilden til krisen og hvordan den utspant seg. Hva har vært effekten av de massive støtteordningene? Hjalp de bedriftene til å overleve, eller utsatte de bare konkurser? Kriser er kjent for å sette i gang omstillingsprosesser. Hvilken rolle spilte støtteordningene? Forserte de omstillingen eller hindret til effektiv omstilling? Vår ambisjon er å produsere forskning som kan bidra til bedre krisehåndtering i fremtiden. Det vil vi søke å gjøre gjennom forskning som kan (i) kaste lys på krisers natur, deres likheter og deres forskjeller og hvilke lærdommer som er overførbare; (ii) gi ny innsikt om virkningen av krisetiltak og alternative tilnærminger; og gjennom kartlegging av myndighetenes databehov knyttet til politikkutforming i krisetider.

For the last 40 years, economic policy has been built around the principle that the welfare state should provide insurance to individuals – and not to firms – also in the time of recession. Since the beginning of the 1980s, advanced countries’ economic policy directed towards the business sector has in general been based on a principle of efficiency and competition rather than on intervention. Facing the Covid19 crisis these principles were largely disbanded. Against this backdrop, we set out to address two important questions: 1. Is the Covid19 crisis different from other crises such that the policy-shift is warranted? 2. What were the effects of compensating economic policy measures? Our research project grows out of an ambition that its’ insights will improve governmental capacity to handle future crises. While crises may differ, they have crucial aspects in common. They are often triggered by factors beyond the control of governments, but where government actions will determine how it evolves. While appropriate policies may mitigate a crisis, policy missteps may exacerbate it. The two broad questions are assessed through seven work packages (WPs). The basis for the fundamental policy shift is addressed in WPs 1, 3, 5 and 6, whereas the second broad question, regarding effects the implemented policies, will be studied in WP 2, 3 and 4. Potential gains from improved information for decision making during a crisis will be studied in WP7. All WPs build on extensive use of detailed, linkable, micro data. WP1: Covid19 - A Unicorn or just another slump? Firm dynamics and reallocation WP2: The dilemmas of temporary layoff-schemes WP3: Saving the right firms from bankruptcy? Targeted firm support schemes WP4: Human capital investments during unemployment WP5: Markets, price-setting and adaption to policy WP6: Covid19 and the drop in sales: Regulations or adaptations, compliance and trust WP7: Basis for decision making: Feasible vs actual information in real time

Budsjettformål:

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer