Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Signicat

Tildelt: kr 99 999

Signicat ønsker å få vurdert prosessen for å digitalisere legalisering av offisielle dokumenter. Dagens prosess er manuell og papirbasert. Hypotesen er at bruk av qualified electronic seal kan erstatte dagens bruk av notarius publicus og apostille som påføres som stempel på papir, slik at en fremtidig løsning er digitalisert og kvalifisert iht relevante sertifiseringsordninger.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon