Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Covid-19 and impact on mental health: a longitudinal, multi-national study (C-Me)

Alternativ tittel: Effects of the corona pandemic on individual mental health

Tildelt: kr 12,0 mill.

Koronapandemien er dette århundrets hittil største trussel mot folkehelsen. Selv om Norge har klart seg rimelig godt, med få dødsfall, er det usikkert om og i hvor stor grad selve sykdommen og tiltakene som ble iverksatt for å bremse spredning av viruset, har påvirket den psykiske folkehelsen. Foreløpige tall tyder på at enkelte grupper av befolkningen har fått økte psykiske plager under pandemien. Forskningsprosjektet C-Me vil bruke data fra den norske Mor, Far og Barn-undersøkelsen (MoBa) der mer enn 90 000 familier med barn født mellom 1999 og 2009 har bidratt med informasjon om psykisk og fysisk helse ved å fylle ut spørreskjema med jevne mellomrom. Siden mars 2020 har deltakerne svart på korona-relaterte spørsmål og gitt informasjon om kroppslig og psykisk helse annenhver uke. Vi har også tilgang til genetiske data fra blodprøver for flertallet av deltakerne i MoBa. I dette prosjektet vil dataene fra MoBa også kobles med diagnosedata fra nasjonale helseregistre. En viktig styrke ved C-Me er at vi har informasjon om den psykiske helsen for MoBa-deltakerne også fra tiden før pandemien, noe som gjør at vi kan følge utvikling i helsetilstand gjennom de ulike fasene av pandemien. Vi har også informasjon fra flere medlemmer i hver familie, slik at vi kan undersøke hvordan det å være smittet, ha hjemmeskole, eller være permittert påvirker den enkelte og familien som helhet. En annen styrke er at vi med data på genetisk sårbarhet for psykisk sykdom kan undersøke hvordan gener og miljø spiller sammen. Gjennom et etablert nordisk samarbeid kan vi sammenligne hvordan den psykiske helsen i Norge har vært sammenlignet med land med høyere smittetrykk. C-Me vil ikke bare undersøke effekter av koronapandemien, men også hvordan mennesker håndterer individuelle og samfunnsmessige påkjenninger generelt. Koronapandemien kan dermed brukes som modell for å studere hvordan brå endringer i dagliglivet og det å leve med usikkerhet over tid påvirker den enkeltes psykiske helse.

The spread of Covid-19 represents the largest global health crisis of this century. Although Norway so far has successfully limited spread of the virus, preliminary evidence indicate that the population's mental health has been negatively affected. Now there is an urgent need for high-quality, longitudinal and multinational research on mental health, including pre-Covid-19 data. C-Me will use longitudinal and genetic data from the largest birth cohort study ever conducted – the Norwegian Mother, Father and Child cohort (MoBa) including pre-Covid-19 data, linked with diagnostic data from health registries to answer key questions regarding the mental health impact (i.e. anxiety, depression, eating disorders) of Covid-19 in the adolescent and adult population. We will delineate mental health trajectories from before, during and after the pandemic and investigate to what extent mental health (symptoms and disorders) are predicted by pre-pandemic characteristics (e.g. previous disorders, social disadvantage) and peri-pandemic factors (e.g. job loss, Covid-19 infection, home-schooling). Crucially, our project enables unique investigations of gene-environment interplay in the development of mental health problems during the pandemic. We also capitalize on already funded Nordic-Estonian research infrastructures and will compare Covid-19 mental health impact across five countries. The resulting empirical platform will provide suggestions on how adolescents and adults can best be supported to resume to normal life, or the “new normal”. Knowledge obtained will be crucial for adapting healthcare policies to improve the health and wellbeing of vulnerable groups after the pandemic, and to prepare healthcare policies for future crises. C-Me will provide unique insight into the development of mental health problems and resilience, with high relevance beyond the pandemic situation.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering