Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Epidemic traces. Remains of infectious disease control in Africa, and how they shape future health.

Alternativ tittel: Epidemiers etterlevninger. Antropologiske og historiske studier af hvordan spor efter epidemier og deres bekjempelse påvirker helse i Afrika

Tildelt: kr 12,0 mill.

Epidemier som Covid-19 opleves som begivenheder, som pludselig kommer og forsvinder igen. Men epidemier – og foranstaltninger mod dem – efterlader blivende spor. Vi lever for eksempel med kirkegårde, hygiejneregler og vandforsyninger, som blev til under 1800-tallets koleraepidemier; tropesygdomme blev bekæmpet efter krigen med vedvarende landskabsændringer og med insekticider, som fortsat findes i jord, vand og kroppe; de store globale vaccinationskampagner mod børnesygdomme i 70erne byggede nye rutiner og teknologier; 2000-tallets HIV-programmer skabte nye hospitaler og samlede aktivistgrupper, som fortsatte efter AIDS epidemien; og Covid-19 kommer til at efterlade bl.a. nye digitale kontrolteknologier og lovgivning. Disse spor har effekter, lang tid efter de blev til. Infrastruktur eller medicin mod een sygdom kan genbruges mod nye sundhedsproblemer; men epidemiske spor kan også skabe nye sygdomme, hvis f.eks. mediciner mister virkning eller øger modtagelighed for nye sygdomme, når insekticider forårsager cancer, eller hvis dårlige erfaringer med sygdomskontrol efterlader vedvarende mistro mod sundhedsinstitutioner. Med andre ord, epidemier overlapper og interagerer over tid, gennem deres vedvarende spor. EpiTraces kombinerer socialantropologi – som studerer menneskets liv, relationer og institutioner i nutiden – og medicinhistorie - som bruger arkiver og mundtlig vidnesbyrd - for at forfølge hvordan sporene efter epidemier og sygdomskontrol i Afrika gennem det 20ende århundrede påvirker sygdom og sundhed i dag og fremover. Vi skal følge sporene af eksemplariske epidemier som sovesyge, malaria og flodblindhed, HIV, Ebola og Covid, i nutiden, og deres mangfoldige sociale, medicinske, politisk-økonomiske og økologiske effekter. Med dette bidrager projektet til et mere nuanceret billede af igangværende epidemier, som Covid-19, cancer eller diabetes, hvilket også vil gavne forebyggende strategier imod dem.

The project uses social anthropology and medical history to study how past epidemics and anti-epidemic measures in Africa - from colonial times to the recent past - continue to shape conditions of public health and disease control, today and in the future. Africa’s 20th century history was marked by a sequence of major epidemics. Instead of studying epidemics as singular events, our project studies the continuous interaction of epidemics and the measures taken against them. The significance of relations between historical disease outbreaks and their control has become evident in responses to the Covid-19 pandemic, which mobilised social structures, technologies and infrastructures from previous epidemics, such as HIV AIDS and Ebola. Methodologically, the project focuses on the material traces of past epidemics and anti-epidemic measures, i.e., the lasting remains they left, including architecture and technology, plant life and chemical residuals, residence patterns and agriculture, habitual practices of institutions and professionals, and physical changes of patient bodies, disease vectors and pathogens. Using an innovative methodology developed by the applicants with colleagues from science and technology studies and contemporary archaeology, the project will study these traces ethnographically, that is attending to social life, relations and interactions around them in the present - how epidemic traces are used, given meaning, and contested. The project will produce new knowledge of the lasting effects of past epidemics and anti-epidemic interventions, on health conditions, public health and disease control, and the potential for future disease (re-)emergence. This will allow identifying present challenges and opportunities for public health and disease control work in relation to on-going epidemics. Moreover, creating awareness of the long-term impact of anti-epidemic interventions will help planning sustainable and responsible disease control for the future.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder