Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

COVID-19 – The impact on Norwegian seafood trade and coastal communities

Alternativ tittel: COVID-19 – Konsekvenser for Norsk sjømathandel og kystsamfunn

Tildelt: kr 9,9 mill.

Internasjonal handel er kritisk viktig for norsk sjømatsektor og de mange kystsamfunnene som er avhengig av sektoren. COVID-19 pandemien har ført til store forstyrrelser i den internasjonale handelen med sjømat. I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan norsk sjømathandel har blitt påvirket av det globale økonomiske sjokket pandemien har forårsaket. Mer enn 90% av Norsk sjømat eksporteres, en aktivitet som koordineres mellom flere tusen handelspartnere rundt om i verden. Norsk eksport utgjør et stort, komplekst og dynamisk nettverk. Slike komplekse nettverksstrukturer kan være sårbare for kriser, slik som den nylige pandemien. Det eksiterer overraskende lite kunnskap om umiddelbare og langsiktige effekter av handelskriser på norsk sjømat. Vårt må er å bidra til å forbedre denne kunnskapen med et hovedfokus på COVID-krisen, men denne vil også bli sammenlignet med tidligere sjokk som finanskrisen i 2008. Prosjektet vil jobbe i tett samarbeid med Tolldirektoratet og flere Norske partnere tilknyttet sjømatsektoren. Vi vil anvende toll og bedriftsdata til å undersøke hvordan sektoren har tilpasset seg til krisen. Hva har ledet til vellykkede justeringer og hva har ikke virket? Hvilke spesifikke tilpasninger har vært spesielt viktig for å opprettholde verdien av handel gjennom krisen? Vi vil også undersøke effekter av pandemien på lokale kystsamfunn. Fiskerinæringen er mer regional enn havbruksnæringen. Klippfisk har for eksempel en sterk regional klynge in Ålesundsområdet, mens tørrfisk hare en klynge in Lofoten. En viktig hypotese i vårt prosjekt er at kriser påvirker klynger i sjømatnæringen ulikt avhengig av graden av spesialisering i forskjellige produkter og markeder. Våre funn vil bidra til å hjelpe beslutningstakere i å respondere effektivt på fremtidige kriser. Resultatene vil gi retningslinjer for beslutningstakere på viktige områder for å økt robustheten i sektoren til fremtidige kriser.

The seafood industry is important for Norway and its coastal communities. In 2017, the seafood industry contributed almost 94 billion NOK to the Norwegian GDP, employing around 58 000 person-hours divided between the industry itself and the associated supplier and services industries. International trade is crucial for the industry as more than 90% of production is exported, and therefore also for employment and the general well-being of the coastal communities that depend on the industry. The recent COVID-19 pandemic has led to disruptions and increased uncertainty in international trade. This has also affected seafood trade. Just as during the 2008/09 international trade collapse, aggregate Norwegian seafood trade appear less affected than other exporting sectors to the trade shock. However, the aggreaget hides much heterogeneity across different products, firms and markets. To understand how the sector and communities are affected it is necessary to understand how seafood trade responds to crisis. This includes abilities to re-direct trade flows in times of crisis, find new trade partners and markets, and adjust product forms and supply chains to changing market conditions. This project will address these points using firm level non-anonymous customs declarations data organized in collaboration with the Norwegin Toll Direcatorate. The analysis will be founded on the rapidly developing trade literature usin firm-level customs data. Customs data will be combined with additional data from Statistics Norway that provide more specific firm level information (balance sheets, ownership nationality, industry codes, and location) and data that provides information on regional seafood sector employment and wages. This will provide a unique opportunity to trace the trade impacts of the pandemic through the exporting firms and to the local communities where the fish is produced. Real time access to the customs data allow us to trace out longer term persistent impacts.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning