Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Maritime Resilience Management of an Integrated Transport System

Alternativ tittel: Maritim Resilient Ledelse av Integrerte Transportsystem

Tildelt: kr 12,0 mill.

Maritime transportsystemer blir stadig mer sammenkoblet, automatisert og komplekst. Denne utviklingen innebærer nye muligheter, men vil også innebære nye sårbarheter. MARMAN-prosjektet (Maritime Resilience Management of a Multi-Modal Transport System) omhandler implementering og anvendelse av teknologi med ulik grad av automatisering. Dette omfatter hvordan resilience-perspektivet, som er en proaktiv tilnærming til håndtering av både normal operasjon og uønskede hendelser, kan anvendes til å forbedre påliteligheten til maritime transportsystemer. Dette er viktig ved implementering av nye transportsystemer, eksempelvis autonome fartøy. Videre vil prosjektet utforske hvilken former for regulatorisk, ledelses- og operasjonell kompetanse som er nødvendig ved økt sammenkobling og automatisering. Raskt tempo i teknologiske- og samfunnsmessige endring skaper et sterkt behov for økt kompetanse, som kan være anderledes enn dagen. Behovet for nye standarder og forskrifter gjør det mulig å utnytte ny teknologi, uten å risikere uakseptabel risiko vil bli viktig. Teknologien som innføres innebærer ulik grad av autonomi og ulike former for intelligente transportsystemer (ITS). Dette vil øke kompleksiteten, endre samhandlingen mellom aktører og endre måten å jobbe på. Partnere i prosjektet er SINTEF Digital, SINTEF Ocean og NTNU. Internasjonale akademiske partnere er fra Ohio State University. En referansegruppe vil bistå med veileding og assistanse undersveis (ITS-Norge, Massterly, Anteo og Sjøfartsdirektoratet). Resultatene knyttet til maritim resilient ledelse vil ha basis i en sosioteknisk tilnærming og tilpasses området integrert planlegging. Innen feltet resilience vil teori og operasjonell praksis bli sett i sammenheng for å kunne håndtere både forutsette og uventede hendelser. Det vil bli et økt fokus på kunnskap innen resilience som kan anvendes inn mot transportsektoren. En stipendiat vil ansettes som vil bidra til økt vitenskapelig kunnskap og kompetanse på feltet.

The vision of the project is "to enable resilient, safe and efficient planning, management and operations of an automated integrated transport system in a complex future". The MARMAN project takes a novel approach to the study of digitalisation and increased autonomy in the maritime transport system (MTS) by adopting a holistic, multi-level and multi-method approach. Maritime transport systems, including terminals and vessels, are becoming increasingly interconnected, automated and complex, from a human centred approach to digital connectivity. This development involves new opportunities but will also imply new vulnerabilities. MARMAN will centre on implementation and application of connected autonomous and automated vessels/vehicles (CAV) and will develop knowledge to understand and manage the potential brittleness and risks, and how the MTS can prepare for uncertainty and the unknown when planning and executing transports. Particular attention is on laws and regulations, integrated planning between the transport modes, at different management levels (from government to operational practise), work practices in the sharp and blunt end, and the interrelations between the levels. The results of our research related to maritime resilience management will be based on a socio-technical approach and used within integrated planning. In the resilience area, scientific insights and operational practices will be seen in concert to be prepared for expected and unexpected events. The project will publish approximately 12 scientific papers, one PhD thesis, in addition to 3 MSc thesis. The project will cover four thematic areas: 1. The integrated maritime transport system (MTS) 2. Maritime sea leg – On board and control centre practices 3. Port and terminal – Onshore management practices 4. Across sectors and countries – Socio-technical practices

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Temaer og emner

Bransjer og næringerLTP2 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFornyelse og innovasjon i offentlig sektorDemokrati, makt og styringInternasjonaliseringDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorUtviklingsarbeidLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonAnvendt forskningTransport og mobilitetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerDelportefølje Samfunnssikkerhet, sårbarhet og risikoPortefølje Muliggjørende teknologierGrunnforskningBransjer og næringerTransport og samferdselDigitalisering og bruk av IKTLTP2 HavSamfunnssikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMaritimMaritimDigitalisering av maritim næringPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje HavOrganisasjon og ledelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenLTP2 IKT og digital transformasjonPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet