Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Making Memories. Contemporary Aesthetic Articulations of Norway in the Second World War.

Alternativ tittel: Uferdig fortid. Norge og andre verdenskrig i samtidens estetiske minnekultur

Tildelt: kr 12,5 mill.

Det er over 75 år siden andre verdenskrig tok slutt, men interessen og engasjementet for det som skjedde, har ikke avtatt. Historikere og sakprosaforfattere bringer ny informasjon fram, analyserer hendelser og vitnesbyrd fra nye synsvinkler, og kritiserer eller forsvarer etablerte fortellinger. Ikke minst gir krigen stoff til nye fortolkninger i skjønnlitteratur, på teater, film og TV, og i nye formidlingsformer på museer, utstillinger og minnesmerker. Vårt prosjekt har som mål å undersøke disse trendene, for vi antar at svært mye av den allmenne oppfatningen av krigens hendelser er basert på estetisk formidling. Kunstens evne til å levendegjøre personer og situasjoner, bidrar til å fenge interessen for det som skjedde, knytte det til vår samtid, og dessuten tilby både medrivende, tankevekkende og omstridte fortolkninger. Vi spør hvilke temaer som tas opp, hvordan de blir faglig og kunstnerisk behandlet, hvilke diskusjoner de gir anstøt til, og hvilken funksjon de har i ulike offentligheter (kultur, politikk og undervisning). En sentral tanke er at fortiden trer fram i dynamiske forhandlinger mellom eksisterende fortolkninger og nye interesser, og at krigen i Norge blir skapt og gjenskapt som produkt av erindringer og uttrykksformer i endring. Derfor legger prosjektet vekt på å undersøke hvordan krigen trer fram som et komplekst produkt av ulike stemmer, tekster, bilder, objekter og erindringer ut fra betingelser og behov i samtiden.

Cultural memory is a product of representations and performances shaped by circulation, communication and competition between arts and media in the public sphere. To understand the cultural constructions of WWII in contemporary culture, an overarching perspectivism is necessary. This will be achieved through the triangular “post”-approach, as described in WP 1, 2, and 3, as well as by interdisciplinary collaboration. We assume that aesthetic articulations play a decisive role in the cultural memory constructions of WWII and will make an ambitious attempt to map the various contributions to this topic. An important part of the mapping will be the establishing of a digital bibliography of texts with specific relevance, as described in WP 4. Scholars with a distinct expertise from different disciplines (literary studies, film studies, theatre studies, TV-studies, museum pedagogics, and memorial studies) will make in-depth analyses and interpretations of their respective material, but first and foremost approach our principal research questions in a collaborative effort. Our publication and dissemination plan will attend to this strong interdisciplinary profile of our project. Theories developed within the memory studies field will be applied and developed as described in WPs 1, 2, and 3, and supplied by an innovative exhibition, as described in WP 5.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam