Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

SEATIMES: How Climate Change Transforms Human-Marine Temporalities

Alternativ tittel: SEATIMES: Hvordan Klimaendringer Forandrer Marin-Menneskelig Tid

Tildelt: kr 9,7 mill.

Fisk og annet liv i sjøen former livene til kystfolk verden over. Hva skjer da marine økosystemer forandrer seg på grunn av klimaendringer? Verdens hav gjennomgår store forandringer. Havene forsures og temperaturen stiger. Marint liv responderer på disse endringene og finner seg nye migrasjonsruter og nye havområder å leve i. For folk som har levd tett med disse marine artene har disse endringene store konsekvenser. SEATIMES-prosjektet ser nærmere på disse endringene og spør hvordan klimaendringene forandrer relasjonene mennesker har med marint liv. For å bedre forstå hvordan disse marin-menneskelige relasjonene fungerer og forandres, ønsker vi å se på disse relasjonene bredere enn bare som økonomiske ressursrelasjoner. SEATIMES ser derfor heller på de tidsmessige aspektene ved marin-menneskelige relasjoner og undersøker: 1. Hvordan endringer i marin-menneskelige relasjoner former folks forhold til fortiden, deres opplevelser av nåtiden og deres forestillinger om fremtiden. 2. Hvordan samfunnets rytme forandrer seg når de sesongbaserte variasjonene i marine økosystemer endres og hvordan dette påvirker folks hverdags- og arbeidsliv. 3. Hvordan folk responderer ved å forsøke å stoppe, forsinke, gjenopprette eller på andre måter bryte inn i disse endringene. For å forstå bredden i hvordan disse forandringene utspiller seg rundt omkring i verden, fokuserer SEATIMES på tre ulike caser. I Senegal ser vi på implikasjonene av at sardinellafisken forsvinner. I Maine, USA, ser vi på hvordan en oppblomstring av hummer påvirker hummerindustrien. I Norge ser vi på hvordan nye arter som snøkrabbe og stillehavsøsters blir møtt som både utfordringer og muligheter. Gjennom disse casene forventer vi at SEATIMES vil bidra til en ny marin antropologi som vil gi oss bedre og bredere kunnskap om hvordan mennesker og marint liv er knyttet sammen og om hvordan klimaendringene forandrer disse relasjonene.

What happens to relations between humans and marine life when climate change forces the latter to flee and seek new waters to inhabit? Climate change is currently heating up the world's oceans, and marine life are forced to seek new waters better suited to their needs. For many coastal communities, this means that their close relations with fish and other marine species change considerably and impact their imaginations of the past, their hopes for the future and the very rhythms of their daily lives. The SEATIMES project aims to study these changes and asks what they can tell us about how humans are entangled with marine life and about how temporality emerges from such human-marine relations. The project will answer these questions by conducting ethnographic fieldwork and applying marine biological data in three different sites that experience these changes differently: in Senegal, from where the important sardinella stock departs; in Maine, US, where lobsters thrive be heated waters, but is also threatened by future overheating; and in Norway where warming waters attract new species such as Snow crab and Pacific oyster, some of which are welcomed, while others are seen as a potential threat. By comparing data from these different sites where human-marine relations are transformed in different ways and where different species are involved, the project will provide data on a broad spectrum of transformations in human-marine relations. Drawing on recent developments in posthumanist and multispecies anthropology, SEATIMES aims to develop a new posthumanist marine anthropology that is better able to account for how humans and marine life are entangled and how these entanglements are transformed by climate change.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder