Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Remote work for all: Implications of motivation and job recovery for work-related health and performance in the context of home-office

Alternativ tittel: Fjernarbeid for alle: Betydningen av motivasjon og restitusjon for arbeidsrelatert helse og prestasjon ved hjemmekontor

Tildelt: kr 12,0 mill.

Som et tiltak for å begrense koronapandemien har ordninger med hjemmekontor drastisk endret en stor del av arbeidslivet slik vi kjenner det. Organisasjoner planlegger nå for langvarig bruk av fjernarbeid og hjemmekontor, og både arbeidsgivere og ansatte navigerer i et komplekst landskap. Å forstå hvordan denne nye måten å organisere arbeidet på påvirker ansatte er viktig for å muliggjøre fjernarbeid som er bærekraftig og produktivt for organisasjoner og samfunnet som helhet. REMOTE tar sikte på å øke forståelsen av muligheter og utfordringer for ansatte i eksterne arbeidsordninger for å sikre ansattes arbeidshelse og fortsatte arbeidsprestasjoner over tid. Spesielt vil REMOTE fokusere på tre svært relevante temaer: (1) Jobbkarakteristikker – Hva kjennetegner arbeidsdagen på hjemmekontoret? Hvordan sikres ansatte tilstrekkelige arbeidsressurser og håndterbare utfordringer / hindringer for å fremme optimal arbeidsmotivasjon? (2) Ledelse - Hvordan oppfattes ledelse fra hjemmekontoret? Hvordan kan ledere legge til rette for ansattes motivasjon fra avstand? (3) Jobbrestitusjon - Hva er konsekvensene av den nye dynamikken mellom jobb og hjem? Hvilke implikasjoner har hjemmekontoret for muligheten til å restituere fra arbeidet? I tillegg tar REMOTE sikte på å få en bedre forståelse av hvordan disse fenomenene oppleves av subpopulasjoner av arbeidstakere, spesielt ansatte med omsorgsansvar for barn. For å studere disse relasjonene vil REMOTE gjennomføres basert på metodiske tilnærminger som muliggjør analyse av både langsiktige og kortsiktige effekter. Ved å koble perspektiver på jobbkarakteristikker og ledelse med strategier for jobbrestitusjon, vil REMOTE gi økt innsikt i arbeidsforholdene som trengs for å sikre og legge til rette for sunt og produktivt fjernarbeid. Hjemmesider: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/okonomi-ledelse-og-regulering/organisering-og-ledelse/fjernarbeid-for-alle-betydningen-av-motivasjon-og-restitusjon-for-arbeidsrelatert-helse-og-prestasjon-ved-hjemmekontor-remote/

The global outbreak of Covid-19 rapidly and drastically has changed how and where work is done. This sudden practice with widespread use of home-office has led to thinking of it as a more permanent way of organizing work and researchers have estimated that about 40% of jobs can be conducted from home. Expectations are therefore that many organizations will continue to allow, and even encourage, working from home also after the pandemic. The new reality with more extensive use of home-office has led to a debate about its implications for both employees’ performance and work-related health. In this project, we propose that one way to get a common understanding of the opportunities and challenges of remote work is by looking at the underlying psychological and motivational processes of it. Indeed, we know quite a lot about what motivates employees at work and the role of work motivation for employee performance and work-related health where work characteristics and management of employees both are important factors. Yet the motivational aspects of these factors within remote working arrangements is lacking in the existing literature. In addition, a home-office situation can greatly interfere with employees’ job recovery processes (i.e., the process of reducing or eliminating physical and psychological strain symptoms that have been caused by work after work hours). With more use of home-office, job recovery may be particularly important to pay attention to, as these processes can be in jeopardy giving negative consequences for work-related health. Accordingly, three focus areas are highlighted in the project: 1) work characteristics of remote work; 2) management of remote workers; 3) job recovery processes in remote work arrangements. In addition, a part of the project aims to explore whether relations within these focus areas are somehow different for employees with caregiving responsibilities for children.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon