Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Digital Lives: Impact of Social Media Use on Psychological and Social Development from Childhood to Adulthood

Alternativ tittel: Digitale liv: Betydningen av sosial mediebruk for psykologisk og sosial utvikling fra barndom til voksen alder.

Tildelt: kr 12,0 mill.

I likhet med tidligere generasjoner tilbringer dagens barn og unge hverdagen sin hjemme, på skolen, og i sine nabolag, - sammen med familie, venner, lærere og andre. Det er likevel en stor forskjell: De lever også livet sitt på internett. Internett utgjør derfor en egen oppvekstarena som potensielt kan påvirke barn og unges psykologiske og sosiale utvikling. I vår del av verden er sosial mediebruk en del av dagliglivet. Nesten alle unge bruker sosiale media. Men,- det er likevel store individuelle forskjeller når det gjelder hvordan den enkelte bruker sosiale media, hvilken type sosiale media som brukes, hvor mye tid, og hvilken funksjon sosial mediebruk har. Sentrale spørsmål er derfor: I hvilken grad påvirker individuelle forskjeller i sosial mediebruk psykologisk og sosial utvikling fra barndom til voksenlivet? Hva kjennetegner sosial mediebruk som henholdsvis fremmer og hemmer psykologisk og sosial utvikling? Prosjektet har som mål å bidra med svar på disse spørsmålene. Følgende utviklingsområder undersøkes: selvbilde; sosiale ferdigheter og relasjoner; mental helse og livskvalitet; skoleprestasjoner og helseatferd (f.eks. fysisk aktivitet, søvn). For å generere slik kunnskapen vil vi bruke data fra studien Tidlig trygg i Trondheim (TtiT) som har fulgt mer enn tusen barn og deres foreldre fra barna var 4 år gamle. Sosial mediebruk er målt ved hjelp av intervju og spørreskjema fra deltakerne var 10 år. Deltakerne er nå 16 år og vi samler i tillegg inn objektive data som beskriver tid brukt på sosiale media og de mest brukte appene. Psykologisk og sosial fungering kartlegges med intervju, spørreskjema, testing og objektive mål. Vi vil kartlegge deltakerne på nytt når de er 18 og 20 år, prosjektet vil derfor favne utvikling fra barnealder til tidlig voksenliv. For å undersøke om sosial mediebruk påvirker psykologisk og sosial utvikling ulikt på tvers av kulturer vil vi også bruke data fra en nederlandsk og to amerikanske studier. Prosjektet avsluttes i 2026.

Nearly all youth use social media platforms, but they differ in terms of how much and how they use it, which we hypothesize determine its consequences, along with the possibility that individuals are differentially susceptible to both negative and positive impacts of social media use. Previous studies have mainly focused on negative and short-term outcomes; not been theoretically informed by developmental models; been poorly positioned to disentangle cause and effect as well as discounting confounding factors; and have not acknowledged potential cultural differences. To address these gaps, we will test a novel developmental and ecological model of the impacts of social media use on social, emotional, and behavioral development from childhood to adulthood. To accomplish this, retest an extensively examined community sample (TESS) at ages 18 and 20 years and include three non-Norwegian datasets to discern cross-cultural differences. Method: A stratified sample (n=1,150; 82% consent) of the 2003 and 2004 birth cohorts in Trondheim tested (4-5 hours) biennially from age 4 to 20 and thee non-Norwegian prospective datasets (n=2,751). Outcomes: Self-concept (interviews and questionnaires); Social relations (self,- parent- and teacher reported); Social skills (parent- and teacher reported); Mental health (clinical interviews and questionnaires) and quality of life (self-report); Physical activity (objectively measured by accelerometry); Sleep (accelerometry and clinical interviews); Sexuality (experiences, risky behavior; self-reported); Educational (academic abilities and homework; teacher- and self-reported, register information). Predictors: Social media use (frequency, type and a range of behaviors; questionnaires and interviews with participants and parents, mobile phone data). Moderators: Individual and parental characteristics (e.g., gender, social competence, parental support); social media experiences (e.g. cyberbullying; interviews and questionnaires).

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol