Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Developing value chains for CO2 storage and blue hydrogen in Europe (Device)

Alternativ tittel: Utvikling av verdikjeder for lagring av CO2 og blå hydrogen i Europa

Tildelt: kr 9,9 mill.

Mens fremtredende internasjonale organisasjoner har argumentert for at Carbon Capture and Storage (CCS) er avgjørende for å sikre en kostnadseffektiv løsning av klimaproblemet, fins det så langt ikke noe marked for lagring av CO2. CCS kan benyttes i kraftverk og i industribedrifter i utvalgte næringer. I fremtiden kan CCS også bli benyttet til fossilbasert produksjon av («blå») hydrogen. Så langt er det et bitte lite marked for hydrogen i Europa. For å utvikle markeder for lagring av CO2 og hydrogen, må et klassisk koordineringsproblem løses: En blå hydrogenprodusent er ikke villig til å investere i fasiliteter før han har god grunn til å tro at det blir utviklet et lager for CO2. Tilsvarende gjelder at en aktør som vurderer å bygge ut et lager for CO2 er neppe villig til å investere før han er rimelig sikker på at han vil få kunder. For blå hydrogenprodusenter er det et tosidig koordineringsproblem: Den blå hydrogenprodusenten vil vente med å investere inntil han har informasjon som tilsier at hans produkt kan selges i et marked. Prosjektet har studert koordineringsproblemet for CCS under tre alternative antakelser om markedsstruktur: i) prisen på lagringstjenester er regulert av myndighetene, ii) lagringsaktøren kan fritt fastsette prisen på lagringstjenester, og iii) tilbudet av transport til deponi og tilbudet av lagringstjenester koordineres innenfor et kartell. Analysen skjer innenfor en ramme der bedrifter som installerer karbongangstutstyr, betaler for frakt av fanget karbon frem til en regional mottaksterminal, mens terminalen sørger for frakt av fanget karbon frem til deponiet. Vi finner at hvis den samfunnsøkonomiske kostnaden ved utslipp av CO2 er lavere enn 57 euro/tCO2, er det ikke samfunnsøkonomisk lønnsom å etablere en CCS-verdikjede i Nord-Europa. Hvis karbonskatten er minst 69 euro/tCO2, vil det bli etablert en CCS-verdikjede i Nord-Europa i alle de tre tilfellene, men investeringsnivået i fangst, transport og lagring vil avvike fra det samfunnsøkonomisk optimale. For å sikre samfunnsøkonomisk effektivitet, må myndighetene bruke instrumenter, f.eks. en subsidie for deponitjenester og en skatt på mottaksterminaler. Gevinsten ved å bruke slike instrumenter for å korrigere markedsløsningen er større jo større det potensielle markedet er for CCS-tjenester. Prosjektet har også studert konkurranse mellom tilbydere av lagrintstjenester. Vi er spesielt opptatt av hvordan prisen på utslippskvoter påvirker konkurransesituasjonen mellom tilbydere. Vi finner at ved lave priser på utslipp, er det reelt ingen konkurranse fordi hver lagringsaktør er en lokal monopolist. Ved høye utslippspriser er det tradisjonell priskonkurranse mellom tilbyderne av lagringstjenester. Hvis utslippsprisen er “middels høy”, er det konkurranse mellom tilbyderne, men det fins en rekke alternative utfall. For slike “middels høye priser” på utslippskvoter, kan prisen på lagringstjenester være høyere enn i et hypotetisk tilfelle der en monopolist betjener alle kundene (og prisen på utslippskvoter er middels høy).

While prominent international organizations have argued that Carbon Capture and Storage (CCS) is pivotal in ensuring a cost-efficient solution to the climate change problem, to date there is no market for CO2 storage. A variety of firms that currently emit CO2 may in the future invest in carbon capture and thus demand CO2 storage services. Likewise, fossil-fuel based hydrogen production combined with carbon capture will, if it materializes, also demand storage of the removed CO2. This research project investigates how to develop robust value chains for both CO2 storage and fossil-based hydrogen with CCS, and examines policy implications of their interlinkages. The project is structured around four work packages (WPs). In WP 1, we study how two types of social acceptance—public and political acceptance—might be barriers to developing a CO2 value chain, and how learning, for example, about the risk of leakage from CO2 storage, may impact social acceptance. These factors are important for demand for CO2 storage. WP 2 focuses on supply of CO2 storage from competing storage actors, all enjoying economies of scale and all being capable of obtaining positive learning effects from industrial projects. Typically, development of value chains involves both private actors and the government. In WP 3, we examine risk sharing schemes between the private and public sector, i.e., business models, from an economic and legal perspective. We identify government support schemes that provide incentives for private investment in the different parts of the CO2 value chain that are socially warranted. Finally, in WP 4 we study jointly the CO2 value chain and the hydrogen value chain, using information from the previous WPs. We examine how government policy may ensure the development of these two value chains. In addition, we discuss, and illustrate numerically, how EU targets for hydrogen production impact blue hydrogen production and the components in the CO2 value chain.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering