Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Supporting teachers’ enactment of classroom practices critical to students’ learning engagement

Alternativ tittel: Støtte for engasjerende undervisningspraksis

Tildelt: kr 6,2 mill.

Tverrfaglig forskning på engasjerende læringsmiljø Det er kjent at å være engasjert i undervisningen er viktig for trivsel og god læring, men i løpet av barne- og ungdomsskolen dabber elevenes engasjement av. Problemet med dalende elevengasjement en stor utfordring for skoler og utdanningsmyndigheter over hele verden, ifølge OECD (2017). Å være engasjert i læring handler om å være aktivt involvert, og kommer til utrykk i deltakelse, innsats og utholdenhet. Elevenes engasjement påvirkes i stor grad av undervisningen de mottar. Enact: Supporting teachers’ enactment of classroom practices critical to students’ learning engagement ved Universitetet i Stavanger er en randomisert kontrollert studie på sammenhengen mellom undervisningspraksis, læringsmiljø og engasjement for læring. Lærere fra 120 norske skoler skal delta i Enact, og vil teste ut ulike tiltak. Det første tiltaket er forankret i forskning på voksnes læring, og målet med denne intervensjonen er å øke lærernes kunnskap om klasseromspraksiser som er viktige for å styrke elevenes engasjement for læring. Det andre tiltaket er forankret i forskning på adferdsendring, og målet med dette tiltaket er å støtte lærerne i å integrere ny kunnskap i sin daglige undervisningspraksis. En tredje gruppene vil motta begge de to tiltakene. Enact er et tverrfaglig forskningsprosjekt med fagområdene utdanningsvitenskap, psykologi, og atferdsøkonomi. Forskere fra de ulike disiplinene vil samarbeide om å utvikle tiltakene, og undersøke effekten av tiltakene på lærernes undervisningspraksis og elevenes tankesett, engasjement og akademiske prestasjoner. Enact er den første randomiserte kontrollerte studien som undersøker om kompetanseutvikling for lærere kan ha betydning for elevengasjementet. Det er også den første studien som undersøker om det å rette søkelyset på læreres praksis, kan ha betydning for elevenes tankesett.

Student engagement is essential for deep learning. Still, school systems across the world strive to enhance or even maintain student engagement (OECD, 2017). Student engagement declines during primary and secondary school and threatens educational equity. In this project we suggest that psychology, education research and behavioral economics provide different parts of a puzzle which all are needed to enhance and maintain student engagement. The primary objective is to provide new understanding of how to support teachers’ enactment of classroom practices critical for student learning engagement, and thereby enhance students’ emotional and academic development. By combining insights from psychology, education and behavioral economics we develop and test individual and complementary effects of two different treatments targeting teacher practice in a large randomized controlled field trial including 120 schools. The Teacher Professional Development (TPD) treatment provides teachers with knowledge about classroom practices important to strengthen students’ learning engagement. The FEEDBACK treatment, inspired by performance feedback interventions in behavioral economics, supports teachers in enacting this knowledge in their day-to-day practice by countering present bias and overconfidence. We investigate treatment impacts on teachers’ instructional practice and students’ mindset, engagement, and academic achievements. We hypothesize that the TPD or the FEEDBACK treatments alone will not suffice to empower teachers to strengthen students’ learning engagement. However, in combination, the TPD and Feedback treatments will provide teachers with sufficient knowledge and support to enact new knowledge. This will increase student learning engagement, and thereby help students develop emotionally and academically. During the year of implementation, we conduct extensive implementation and process evaluation.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder