Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The pulling power of Paris (PullP): Unpacking the role of ‘pledge & review’ in climate governance

Alternativ tittel: Paris avtalens styringsmekanisme: Hvordan vil "pledge and review" påvirke staters adferd?

Tildelt: kr 12,0 mill.

Parisavtalen fra 2015 utgjør det mellomstatlige rammeverket for koordinering av internasjonale klimatiltak. Det gjør den med det såkalte "pledge and review"-systemet som er avtalens kjerne, der statene er forpliktet til å love et visst nivå av utslippskutt gjennom NDC-er (Nationally Determined Contributions) og deretter bli gjenstand for vurdering av andre stater om hvorvidt de har lyktes med dette. Parisavtalen har imidlertid ingen bestemmelser som tvinger eller pålegger statene å redusere utslippene, og baserer seg utelukkende på hva statene selv forplikter seg til. Parisavtalen er dermed et eksempel på "myk" styring som vi også finner på andre områder, for eksempel menneskerettigheter og utviklingshjelp. Mye tyder på at slike "frivillige" styringsmekanismer kan være effektive når det gjelder å endre staters atferd, men det finnes lite systematisk forskning på området. Dette prosjektet skal vurdere under hvilke forhold det er mer eller mindre sannsynlig at styringsmekanismene i Parisavtalen faktisk vil få stater til å gjennomføre ambisiøse klimatiltak, først og fremst å redusere klimagassutslippene. Prosjektet vil kombinere kvantitativ dataanalyse av de avgjørende faktorene for ambisjonsnivået med prosesssporing, dokumentanalyse og deltakende observasjon for å identifisere hvordan løfter og gjennomgang påvirker statenes atferd. Nærmere bestemt bruker vi eksisterende datasett med NDC-er og vurderingene av dem som grunnlag for en omfattende kausalanalyse, som vil bli kombinert med casestudier av ca. 20 stater, der landeksperter vil bidra med data om hvordan NDC-er oppstår og endres. Til slutt vil prosess- og praksissporing av klimadiplomatiet og den endrede betydningen av ambisjoner gi et mer fullstendig bilde av "pledge and review" i Parisavtalen.

Will the Paris Agreement (PA) succeed in getting states to reduce greenhouse gas emissions? PullP will explore the conditions under which the PA is more or less likely to "pull" states to increase their ambitions in climate policy. While most international agreements are limited by their lack of robust enforcement mechanisms, the PA compensates for this by relying on states to submit pledges - Nationally Determined Contributions (NDCs) - and subjecting them to a pledge & review mechanism (P&R). Proponents argue that the P&R can shape the institutional and social environment of action to "pull" actors, changing their behaviour irrespective of their initial preferences. PullP will investigate whether the PA indeed has that "pulling" power. Our main research question is: What are the effects of the Paris Agreement’s P&R mechanism on the contents of NDCs? To answer this question, we will: i) assess the effects of P&R by evaluating changes in the level of ambition of NDCs over time, creating a dataset covering pledges made by states in the runup to and in the first two phases of the Paris Agreement (2010-2021), and enabling statistical analysis of ambition change ii) investigate the conditions under which P&R can be expected to affect state behaviour, comparing it to review systems in other domains of international politics and developing a typology of P&R governance arrangements. iii) identify the causal mechanisms by which P&R affects behaviour by employing process and practice tracing methods to analyse the way states engage in the Paris P&R. PullP's multi-layered and multi-method empirical strategy will allow the project to identify and trace the effects of P&R on the political dynamic of climate governance, and assess whether such P&R elements can be further strengthened in future global governance arrangements, providing potential advice for policymakers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder