Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

MULTIWRITE - Interactions Between First, Second and Third Languages

Alternativ tittel: MULTIWRITE - sammenhenger mellom første-, andre- og tredjespråk

Tildelt: kr 12,8 mill.

Elever i norsk skole skriver mange tekster i språkfagene i løpet av et skoleår. Hvordan påvirkes skrivingen av at elevene har inntil tre språkfag samtidig? Hvordan utvikles elevenes språkferdigheter i språkfagene over tid, og i hvilken grad gir lærere tilbakemeldinger som fremmer læring i og på tvers av språkfagene? I prosjektet MULTIWRITE vil vi finne svar på disse spørsmålene gjennom å samle inn og analysere alle tekstene et utvalg på 90 elever skriver i norsk, engelsk og fremmedspråk i løpet av det første året på videregående skole. Dette vil gi et materiale på ca. 1600 tekster, som skal undersøkes detaljert for å finne ut hvordan elever bygger opp setninger og tekst og hvordan det å kunne flere språk påvirker skrivingen. Analysen av lærerkommentarene vil gi ny kunnskap om hva lærere mener er viktige tilbakemeldinger i og på tvers av språkfagene, men den vil også vise om elevene faktisk tar hensyn til kommentarene når de skriver nye tekster. I den siste fasen av prosjektet tar vi med oss innsikter fra tekstanalysene tilbake til lærere i videregående skole. Hva tenker lærere om forskningsfunnene og hvordan kan de bruke denne kunnskapen til bedre undervisning i og på tvers av språkfagene? Her skal vi samarbeide med lærere i flere videregående skoler for å prøve ut ulike måter å jobbe tverrfaglig med skriving. Denne utforskende delen av prosjektet skal resultere i en modell for hvordan et tverrfaglig samarbeid kan bidra til en bedre skriveopplæring i språkfagene.

In many countries, pupils learn three or more languages in school, but despite widespread acknowledgement that languages influence each other, they are normally taught separately and with no collaboration between language teachers. Consequently, there is a need for studies that chart the development of an individual’s languages simultaneously. We also need knowledge about how teachers can collaborate across language subjects to make language teaching more effective. MULTIWRITE will investigate the written production of Norwegian pupils in their first (Norwegian), second (English) and third languages (French/German/Spanish). We will collect the texts that 90 pupils write over the first year of upper secondary school to examine how pupils’ languages interact over time. The text corpus will enable quantitative and qualitative studies of the students’ development in and across languages, the teachers’ feedback practices, and the relation between the two. Results from these studies will be presented to language teachers, with whom we will develop and test a model for writing instruction across the language subjects. We will contribute to the existing knowledge on cross-linguistic influence, by adding a longitudinal dimension and investigating several languages simultaneously. Our project will also add knowledge about the extent to which teachers use the same terminology or focus on similar aspects of text quality. Finally, the way in which our project links investigations into language development and teaching answers the call for more cooperation between the fields of didactics and language acquisition. The findings from MULTIWRITE will be important for teachers, teacher training and educational policy development to ensure effective language teaching. They will enable teachers to give feedback in a way that fosters multilingual awareness and competence and will shed light on the ways in which language teaching should be coordinated across language subjects.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder