Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Child Protection Systems Across the World

Alternativ tittel: Globale barnevernssystemer

Tildelt: kr 0

Det er endringer i hvordan samfunn ser på og behandler barn. FNs barnekonvensjon av 1989 er i dag universelt ratifisert, og har ført til økt oppmerksomhet rundt barns rettigheter og velferd over hele kloden. Videre setter FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling verdens mest sårbare og marginaliserte mennesker – inkludert barn – øverst på den politiske agendaen. Det nye fokuset på barns rettigheter, og statens voksende rolle som beskytter av disse rettighetene, understreker viktigheten av empirisk kunnskap og teoretisk innsikt om barnevernssystemer. Vi vet at regjeringers tolkning av barns rettigheter, og hvordan de velger eller er i stand til å respektere og beskytte disse rettighetene, varierer mye over hele verden. Imidlertid har de eksisterende typologiene for barnevern begrensninger, og vi mangler empiriske data som gir mulighet for globale sammenligninger. CPS-WORLD er tverrfaglig, og vil kombinere innovative metodiske tilnærminger og undersøkelser på tvers av land, ved å bruke flere datakilder og kombinere kvalitative og kvantitative undersøkelser, inkludert vignetter, eksperimenter og tekstanalyse. Prosjektet er den mest omfattende studien som noen gang er utført på dette feltet. Den er banebrytende i sin empiriske og kritiske ambisjon om å forklare de avgjørende faktorene og mekanismene i barnevernssystemer. Vi vil gjennomføre randomiserte undersøkelseseksperimenter for å generere unike data som identifiserer mulige årsaksmekanismer for å forklare forskjeller i det normative grunnlaget for barnevernssystemer. Dette prosjektet er nyskapende ved at både befolkningsdata og domstolenes syn på barn i sårbare situasjoner analyseres. CPS-WORLD vil tilby teoriutvikling innen barnevern, og som vil fungere som et verktøy for både å beskrive og forklare forskjeller på tvers av land.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam