Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarTERA ADRIATIC, cooperAtion unDerwater foR effIcient operATions vehICles

Alternativ tittel: MarTERA ADRIATIC, cooperAtion unDerwater foR effIcient operATions vehICles

Tildelt: kr 5,7 mill.

Et distribuert, integrert og koordinert leverandørnøytralt programvarerammeverk som muliggjør UWV-er, fra forskjellige produserer, for å dele (integrere) funksjoner (robotfunksjoner) på en transparent måte. - Et distribuert sett med intelligente komponenter for persepsjon, beslutningstaking og miljøgjenkjenning å bistå kjøretøyene med å karakterisere arbeidsmiljøet. - Forbedret kommunikasjonsteknologi som grunnlag for samarbeid og informasjonsutveksling mellom kjøretøy, som samt sanseteknologiene (syn og akustisk). - Forbedrede kontroll- og administrasjonstjenester, for å bistå i utførelsen av oppdragets oppgaver, betro en ADRIATIC plattform med å opprette, overvåke, kontrollere og administrere oppdragets aktiviteter autonomt i sanntid. - Et simuleringsmiljø for å utvikle og verifisere oppgaveplanleggingsnavigasjonen og kontrollen av systemet. Simulering vil gi et fleksibelt miljø for å jobbe på ulike typer miljøer og kjøretøy. På denne måten kan gi et miljø der programvaremoduler kan integreres og oppdragsscenarier kan testes og demonstrert.

The current capabilities of Unmanned Underwater and Unmanned Surface Vehicles (UUVs and USVs) have leveraged the implementation of increasingly complex missions at sea. Thus, nowadays there is a huge interest in the development of advanced techniques for cooperative and coordinated operation by multiple autonomous vehicles, since such approach promises a performance, robustness, flexibility, and adaptability that is unachievable with a single vehicle. Despite the growing interest in the field, most of the ongoing research work is purely theoretical or, if experimental, focused on partial aspects of the whole mission loop and tightly coupled to the available vehicles and architectures in these developments. ADRIATIC aims at taking this situation to the next level by developing a vendor-neutral software framework for mission planning and simulation of cooperative autonomous marine vehicles. This solution will integrate the whole mission loop (Autonomous Navigation; Environment Recognition and Sensing; Water/Underwater Communications) while expanding the functionalities of existing open-source libraries and APIs focused on specific aspects of UUV/USV operation, such as vessel dynamics, guidance, navigation (UUV Simulator, UWSim) or underwater image processing (UNDROIP). A simulation environment will be developed to verify task planning navigation and the system control. This approach will remove the restrictions of having limited access to hardware and will increase software reusability, lowering the existing entrance barrier to UUV/USV operation. ADRIATIC combines the efforts of four companies and one university from three European countries, which common vision is to expand the use of underwater vehicles to facilitate the conception, planning and execution of maritime and offshore operations and missions. This will reduce operational costs, increase the safety of tasks and of involved individuals, and expand the offshore sector.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2