Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multilingualism in Transitions

Alternativ tittel: MultiTrans: Flerspråklighet og overganger i utdanningssystemet

Tildelt: kr 12,0 mill.

Å lære seg nye språk kan få stor betydning for individers liv både på kort og lang sikt. Formålet i MultiTrans er å undersøke samspillet mellom individuelle språkvalg, språkpolitiske føringer og sosiale kontekster ved å se på hvordan individer begrunner og opplever valgene de tar i utdanningsløpet. Vi studerer hva disse valgene betyr for flerspråklige individer med tanke på deres språklige praksiser, identiteter og deltakelse i sosiale settinger. I overganger inn og innad i eller ut av utdanningssystemet må barn, ungdom, unge voksne og foreldre, direkte eller indirekte, foreta valg når det gjelder språklæring, språkfag og språklige praksiser. MultiTrans undersøker vi hvordan individers språklige praksiser påvirkes av de mulighetene eller restriksjonene som oppstår i overganger i utdanningssystemet? Hvordan påvirkes språkvalg i skolen av individers tidligere erfaringer og framtidsambisjoner? Hvordan påvirkes individuelle språkvalg i overganger av språkpolitiske føringer? MultiTrans vil fremskaffe kunnskap om hvordan møter mellom ulike språklige minoriteter former de språklige omgivelsene i utdanningssystemet. Vi studerer både språklige praksiser som involverer de historiske, språklige minoritetene i Norge, og praksiser som er forbundet med transnasjonale minoriteter som har kommet til Norge som følge av innvandring. Disse flerspråklige praksisene er knytta til ulike rettigheter og forutsetninger i skolesystemet. Prosjektet er etnografisk, og vi følger et utvalg deltakere gjennom deres overganger. På denne måten vil MultiTrans gi innsikt i deltakernes forståelse, erfaring og opplevelser av egne språklige valg i møte med ulike sosiale kontekster i overgangsprosessen og kunne tematisere sammenhenger mellom tidligere erfaringer og framtidsambisjoner. Ved å fremskaffe kunnskap om flerspråklighet i utdanningssystemet, med vekt på overganger og individet, kan prosjektet påvirke praksis og politikk som gjelder integrering, inkludering, urfolk og transnasjonale minoriteter.

Multilingual identities appear to be particularly vulnerable in educational transitions. Multilingualism in Transitions is an interdisciplinary project which aims at understanding the temporal and spatial dynamics of multilingualism in educational transitions, under shifting societal circumstances. There is an urgent need for knowledge to improve support for individuals who wish to become and remain multilingual along their educational pathways. In policy documents and curricula, transitions are viewed as fixed points along educational pathways. However, the language choices individuals make in transitions are dynamic and are influenced by families, social networks, relation to places as well as past and present experiences and future expectations. To explore these complex connections, the project applies a broad temporal and spatial perspective. While transitions connected to multilingualism have so far mostly been researched through retrospective methods, we will explore them as ongoing processes, future perspectives, and past experiences. Empirically, Multilingualism in Transition focuses on Northern Norway, a region that has been linguistically diverse throughout history and where two processes, which can be observed worldwide, intersect: Indigenous people and historical minorities are reclaiming their minoritized languages and cultures. Simultaneously, linguistic diversity is increasing through transnational migration and global communication. Uniting researchers from sociolinguistics and education, the project will provide a multi-dimensional understanding of multilingualism in transitions, including institutional and language political concerns, educational practices, agency, individual and group identities. We will generate knowledge on how the encounter of historical and transnational minority languages shapes new circumstances for multilingual speakers in education contexts and develop applicable knowledge for professional practice and policy making.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder