Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

IMAGINE: Contested Futures of Sustainability

Alternativ tittel: IMAGINE: Omstridte fremtidsforestillinger om bærekraft

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

325043

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Geografi:

Samarbeidsland:

Hva ser du for deg når du tenker på fremtiden? Flygende biler, mat på tube, eller høyteknologisk bekledning kan være blant bildene som dukker opp. IMAGINE skal studere disse bildene som fremtidsforestillinger. Det er de måtene vi tenker om fremtiden på og hvordan de kan virkeliggjøres. Spesielt studerer vi forestillinger om en bærekraftig fremtid. Våre forestillinger om en bærekraftig fremtid påvirkes av hvordan vi lever våre liv i dag og hvordan vi levde tidligere. Noen av forestillingene blir viktige kulturelle fortellinger som veileder og legitimerer våre handlinger, mens andre ikke får særlig stor oppmerksomhet og påvirker ikke samfunnet vi lever i. Derfor er det avgjørende å få mer kunnskap om de dominerende fremtidsforestillingene. Hvordan ser vi for oss å spise, kle oss og bevege oss bærekraftig i fremtiden? For å identifisere dominerende fremtidsforestillinger snakker vi med de som designer, produserer og selger mat, klær og transportmidler, de som forbruker disse produktene og tjenestene, og de som regulerer produksjon og forbruk. Vi skal identifisere fremtidsforestillinger i strategiske dokumenter, media og populærkultur, og be folk om å dele sine fremtidsforestillinger med oss. Ofte kommer tanker om fremtiden i form av abstrakte bilder og ideer som er vanskelige å formidle. Ved hjelp av design og kunst vil vi representere fremtidsforestillinger på håndgripelige måter ved å lage en opplevelsesutstilling som gjør det mulig for folk å engasjere seg gjennom sansene - ved å se, høre og ta på. Abstrakte bilder og ideer blir dermed håndfaste og mer tilgjengelige for kritisk diskusjon og refleksjon. På samme måte som fortidens fremtidsforestillinger har påvirket vår samtid, påvirker dagens dominerende forestillinger fremtidens teknologiske, kulturelle og sosiale utvikling. IMAGINE skal bidra med å engasjere oss kritisk med disse ideene. Hvorfor er noen forestillinger dominante og andre ikke? Hvem har makt til å bestemme hvordan vi forestiller oss fremtiden?

IMAGINE is an interdisciplinary research project (humanities, social sciences, design and arts) that will study cultural imaginaries of sustainability. Since some imaginaries become key stories that guide and legitimize actions taken by different societal actors, while others remain without influence, they are of great importance for the creation of possible futures. Considering the current global urgency of transitioning towards more sustainable societies, this influence makes them important to investigate. IMAGINE looks specifically at imaginaries tied to three currently unsustainable areas of consumption:food, clothes and mobility. To identify dominant imaginaries we will involve actors in sharing imagined futures and utopias, and look at how they exist within strategic documents, media and popular culture. IMAGINE aims to go beyond mere identification, towards interpretation (discourse analysis), representation (design and art works), and confrontation (workshops, exhibition, and conference). Innovative dissemination methods add visual, tactile, and sonic experiences to conventional forms of digital and verbal communication. Through an experiential exhibition we will make imaginaries of sustainability tangible through the senses - making abstract images and ideas more accessible for critical discussion, and confronting actors with the imaginaries of their own and other spheres. The main anticipation behind IMAGINE is that dominant imaginaries of sustainability will have great impact on the future. Thus, it is imperative to bring these imaginaries to light in a cultural perspective to show how imaginaries are reproductive - reproducing existing ways of thinking, contingent on various knowledge regimes, and representing power struggles that determine how we act in the present. Finally, IMAGINE aims to contribute to co-create novel (productive) imaginaries, new shared understandings between actors, and the push towards sustainable futures.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell