Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The State as a Corporate Actor: Structural Choices, Historical Legacies, and Organisational Legitimation

Alternativ tittel: Staten som bedriftsaktør: Strukturelle valg, historiske linjer og organisatorisk legitimering

Tildelt: kr 10,3 mill.

Regjeringer kan opprette foretaksenheter utenfor sin sentrale offentlige organisasjon, som inkluderer departementer og direktorater. I Norge og Sverige finnes det en rekke selskapsformer på forskjellige sektorer og tjenesteområder - alt fra offentlig infrastruktur som energi eller telekommunikasjon, til vinmonopol og velferdstjenester. Prosjektet vårt har som mål å studere fremveksten av disse organisasjonsformene i Norge og Sverige over tid (1950 til 2020). Vi undersøker disse virksomhetenes formelle struktur, og endringer i denne over tid. I tillegg er vi interessert i hvordan fremveksten av slike organer – som et forvaltningspolitisk uttrykk – påvirker regjeringers legitimitet vis-a-vis både interessegrupper og innbyggere. Vi forventer at det har betydning hvilke partier som sitter i regjering når beslutningen om å etablere slike organer tas. Samtidig kan historisk arv også påvirke hvorvidt regjeringer bestemmer seg for å opprette eller endre foretakslignende forvaltningsenheter. Endelig er vi interessert i hvordan reformer med vekt på omdannelser av statlige organer til foretakslignende forvaltningsenheter påvirker legitimiteten til regjeringers beslutninger og handlinger, dvs. om disse oppfattes som akseptable blant borgere eller interessegrupper, som fagforeninger og lignende. I prosjektet vårt samler vi inn og bruker en rekke data. Vi kartlegger de formelle strukturene til foretakslignende organer basert på statskalenderne i Norge og Sverige, samt offisielle rapporter. Videre vil vi gjennomføre casestudier, basert på dokumentanalyser samt intervjuer med eksperter som har kjennskap til konkrete tilfeller av opprettelser av foretakslignende forvaltningsenheter, for eksempel tjenestemenn, interessegruppemedlemmer, journalister etc. Endelig vil vi også ta i bruk eksisterende data, f.eks parlamentsdebatter, for å studere hvordan strukturelle valg foretatt på ett tidspunkt påvirker fremtidige beslutninger om etableringen av foretakslignende organer.

STATECORP analyses the relevance of structural choice politics and historical legacies for corporatisation patterns in Norway and Sweden (1950–2020) as well as their consequences for organisational legitimation. The project seeks to enhance our current understanding of corporatisation at the fringes of the public sector, bridging separate literatures and taking into account the multitude of actors that are activated in (and implicated by) these dynamics. By studying the causes of corporatisation and its consequences, especially for the organisational legitimation of corporate entities, the project adds to various scholarly debates and sheds light on an oftentimes overlooked yet arguably large part of the modern democratic state. STATECORP follows an inter-disciplinary approach and links explanatory theoretical perspectives on structural choice politics and historical legacies with an evaluative theory on organisational legitimation. It applies a mixed-method research design and combines state-of-the-art quantitative analyses with a set of historical case studies, inter alia based on extensive document analyses using also text-as-data techniques. The project generates knowledge and data relevant to various disciplines. Its findings inform debates on the structural dynamics of the democratic state and corporatisation as a key structural dynamic in the Scandinavian context, studying the importance of actors and their context as well as sectoral or organisational legacies. Likewise, its evaluative view on organisational legitimation examines how these corporate forms manage legitimation, i.e. performative, moral, technical, and legal reputation towards various audiences in society. Lastly, STATECORP provides actionable knowledge on corporatisation that is of direct use for those involved in these dynamics and their consequences.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning