Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Weaving the fabric of Elite Bonds (WEB)

Alternativ tittel: Sosiale bånd i den norske eliten

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektnummer:

325205

Prosjektperiode:

2021 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

I takt med at store formuer konsentreres i stadig færre hender. har behovet for samfunnsvitenskapelig kunnskap om eliter økt. De store ulikhetene i formue i Skandinaviske land står i kontrast til vante forestillinger om likhetspreg og små forskjeller. Forskningen på økonomiske ulikheter har avdekket en svært høy formuekonsentrasjon i Norge og synliggjort den sentrale rollen familien spiller for å opparbeide seg store formuer i Norge i dag. I hvilken grad familiebedrifter og bedriftsnettverk er betydningsfulle for å forstå slike dynastiske tendenser er derimot ukjent. Prosjektet tar utgangspunkt i organisasjonenes rolle for elitemakt og reiser spørsmål som: - Hvordan er ekteskap og slektskapsbånd relatert til næringslivsnettverk? - Hvilken rolle spiller familiebedrifter i videreføringen av økonomiske privileger mellom foreldre og barn i økonomiske eliter? - Hvilken grad av sosialt, kulturelt og politisk samhold preger norske eliter? - Er eliter i ulike samfunnssektorer sammenvevd gjennom forskjellige typer styreverv og hvordan har dette artet seg over tid? Prosjektet er organisert i to arbeidspakker som omhandler i) betydningen av familien og familiebedrifter i næringslivsnettverk, og ii) kartleggingen av elitesirkulasjon og elitesamhold i Norge over tid.

Elites are back on the agenda in the social sciences. The centrality of inheritance and kinship in attaining high wealth has been an important finding in the burgeoning studies of economic elites. Yet, the sociological emphasis on the institutional underpinnings to elite power and the emphasis placed on network ties across organizational divides are insufficiently linked to notions of patrimony in contemporary societies. The project moves the field of elite studies forward by cross-fertilizing insights from research on economic elites with insights from sociological network studies. This theoretical fusion will help pave the way to insights into how patrimony not only relates to the attainment of great fortunes but also may enable access to profitable networks in the economy and to positions of control. The project will address these issues in Norway, a country that is often receiving attention for egalitarian traits, but paradoxically constitutes a society where high-end wealth inequalities and dynastic tendencies are on the rise. The project employs a combination of social network analysis and regression frameworks to examine how family ties are implicated in corporate networks and to detail whether networked elites are socially and politically cohesive. The project is methodologically innovative by exploiting administrative registry data as a source of network data. Specifically, this will help theorize precisely the role of family firms in dynastic succession; how kinship ties are implicated in corporate networks and the advantages that may flow from such ties; the role of educational institutions and residential proximity in breeding cohesion among interconnected elites. Finally, the project brings to light the political behavior of economic elites, and whether societal elites across diverse fields such as culture, state and business, are interconnected through cross-sectoral organizational boards.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder