Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Hydroponic Plant Cultivation on a Lunar Base Using Nutrient Sources from Human Waste

Alternativ tittel: Utnyttelse av ressurser på en Månebase gjennom dyrking av planter i vannbaserte systemer (hydroponi)

Tildelt: kr 12,0 mill.

På en Månebase må astronautene utnytte lokale ressurser, og avfall fra astronautene selv vil være en viktig kilde for næringsstoffer og vann. Regenerative systemer som resirkulerer og gjenvinner resurser er nødvendig for å produsere mat, rent vann og luft. Planter som dyrkes i vannbaserte substrat (hydropni) vil være et nøkkelement i et slik system. LunarPlant har som mål å etablere ny kunnskap, metoder og teknologi innenfor plantedyrking i hydroponiske systemer for å utnytte næringsstoffer fra avfall fra mennesker. Som del av LunarPlant vil menneskeavfall bli mineralisert og karakterisert, og planterespons og toleranse på næringsløsning bli analysert. Regolitt og 3D kuber av cellulose for å gi støtte til planterøttene, vil bli utviklet, karakterisert og testet. I tillegg vil analyser av næringsinnhold og mattrygghet være et viktig aspekt. Salat vil være modellplante, men andre planter vil også bli dyrket (rødbete, grønnkål, spinat og kål). Forskergruppen i LunarPlant prosjektet er tverrfaglig og internasjonal med ekspertise innenfor hvert sitt fagfelt: • CIRiS har prosjektledelse og skal utføre hydroponisk plantedyrking og analyser av plantene. • IBP SB RAS har ansvaret for mineraliseringen av avfall fra mennesker og utvikling av næringsløsningen som skal brukes i plantedyrking. • NTNU skal utføre analyser knyttet til mattrygghet og næringsstoffer i plantene. • SINTEF skal utvikle rotstøttesystemet og har ansvar for forskerformidling. • VTT utfører design og produksjon av 3D cellulosekuber for å støtte opp planterøttene. Forskerteamet som inkluderer PhD og Postdoc, vil utvikle ny kunnskap, materialer og teknologi som utgjør et betydelig framskritt innenfor livsstøttesystemer for bemannet romfart med stor synergi med terrestrisk matproduksjon.

Closed regenerative life support systems are developed to support astronauts that will stay long term in space, providing them with food, oxygen, and pure water. Limitation of resources that can be transported and waste management calls for a recycling and reuse strategy, and careful planning of cargo when they travel. In this project Norwegian researchers with over a decade of experience with plant experiments on the International Space Station (ISS) and ground research with ESA. Novel plant production technological concepts will be developed in a joint comprehensive R&D project incorporating several development phases. Phase I is a scientific research stage to evaluate performance of lunar regolith simulant and cellulose substrate for their potential to be used as root support infrastructure in hydroponics as well as gaining fundamental knowledge on plant salt stress and tolerance. Phase II is a scientific research stage to establish balanced nutrient mediums capable of supporting their growth and best productivity. Research activities will reveal mechanisms and strategies relevant to achieving highest production yields and nutritional values of the plants. Knowledge, results, and generated technical data will be transferred and disseminated between project partners to be used to guide experimental development in later development stages. Phase III will cover hydroponic cultivation experiments with lettuce and halophytic plants. Quality testing on the plants with regard to food safety and nutritional values will be performed. Phase IV of the project will provide a technology evaluation with regard to its potential use for plant cultivation on a lunar base and terrestrial applications.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram