Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Quantifying climate and land use effects on continental-scale coupling of water and carbon cycles

Alternativ tittel: Kvantifisering av effekter av klima og arealbruk på kontinental-skala kobling av vann og karbonsykluser

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

325253

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Klimaforandringer påvirker våre liv på forskjellige måter. En måte er gjennom intensivering av klimaet. Dette resulterer i hetebølger, tørke og flommer. Landoverflaten spiller en viktig rolle i å bestemme omfanget av det ekstreme klimaet. Samtidig mistenker vi at et klima i endring også endrer jordsmonnet vårt raskere enn vi tidligere har antatt. Dette prosjektet utforsker klima-jord interaksjoner ved å undersøke for eksempel hvordan graderinger i klima og type arealbruk vil påvirke vanntransportegenskapene og karbonlagring i jordsmonnet vårt, hvordan visse biotiske eller abiotiske jordformingsfaktorer som forventet å endre seg innenfor den menneskelig tidsskalaen vil påvirke disse egenskapene mest, og hvor raskt vil slike endringer bli målbare. Forskningsprosjektet samler internasjonal kompetanse med sentrale elementer i USA og Storbritannia i tillegg til Norge. Dette er viktig for å få en rekke arealbruks- og klimadata som skal samles inn og analyseres i prosjektet. Det internasjonale samarbeidet gjør det mulig for oss å bruke en kombinasjon av etablerte og nye undersøkelsesdata, nettverk av eksperimentelle steder over hele EU og Nord-Amerika, et dedikert klimakammereksperimenter, avanserte beregningsanalysemetoder og simuleringsmodeller. Prosjektet er designet for å endre perspektivet og bygge forståelse at jord er et dynamisk levende medium som er utsatt for endringer i klima- og arealbruk, og bidra til å overføre denne forståelse til hydrologiske og klimamodelleringer, og utvikling av arealbruksreduksjonsstrategier i ulike skalaer over hele verden.

Recent studies indicate that soil hydraulic properties (SHPs) are much more sensitive to changing climate than previously perceived responding on the order of years to decades. Because the interactions between abiotic and biotic processes that influence soil aggregation, soil organic carbon (SOC), and SHPs are complex, untangling the relevant processes most responsible for the observed changes in SHPs remains elusive and restricts their use in land-surface models. To reveal these mechanistic linkages in soil, we aim to test the umbrella hypothesis that Changes to climate (drought, freeze-thaw) and land use (woodland, grassland, or row-crop cultivated) generate feedbacks through plants and carbon that affect SHPs (infiltration, conductivity, and retention). Identifying the relationship between SOC and SHPs and its interaction with climate and land use remains a challenge which we will test through a number of research questions. To ensure our findings are transferable and widely applicable we use a multi-tiered approach that includes (1) a controlled lysimeter experiment to isolate the individual effects of two key climatic factors on SHPs, (2) collection of soil SHP data in Norway, the UK, and the US across gradients of climate and land use to illuminate the relevant interacting feedbacks, (3) leveraging continental-scale data that spans multiple biomes to identify the timescale upon which these changes in SHPs occur, (4) use of numerical techniques to better understand causal mechanisms and their implications for projecting water and nutrient fluxes, and (5) synthesis of gains from experimental and observational work and exploratory modeling to generate a knowledge base for future data exploration and improved climate and hydrological modelling. With complex climatic changes predicted worldwide at the decadal time scale, this project may benefit water and carbon flux assessments regionally and help address several key UN SDGs, primarily #13 and #15 globally.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima