Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Antecedents of cross-cultural adaptation: A meta-analysis 1988-2025

Alternativ tittel: Forutsetninger for kryss – kulturell tilpasning: en meta-analyse 1998-2025

Tildelt: kr 8,5 mill.

Vår tids samfunn står overfor en større mengde migrasjon en noen samfunn har gjort tidligere. Det å undersøke hva som fremmer inkludering av migranter vil dermed være noe som må ha høy prioritet. Dette prosjektet ønsker å finne ut hva som fremmer inkludering av migranter ved å anvende avansert metaanalyse for å integrere og systematisere den eksisterende kunnskapen om migranters tverrkulturelle tilpasning. Kryss-kulturell tilpasning ansees vanligvis som mål for vellykket inkludering av migranter: velvære og tilfredshet med livet i den nye kulturen (psykologisk tilpasning), kulturspesifikke atferdsmessige ferdigheter som gjør at migranter kan "passe inn" (sosio-kulturell tilpasning) og gunstige yrkesresultater (yrkesmessig tilpasning). Ved å integrere funnene fra ca. 600 eksisterende studier, ønsker vi å øke forståelsen av hvordan denne tilpasningen kan fremmes. Prosjektets målsetting er å gi den største og mest omfattende systematiske fremstillingen av de eksisterende teoretiske modellene for kryss kulturell tilpasning og sosialisering frem til nå. Vi vil teste et stort antall faktorer som kan være relevante for tilpasning, inkludert forskjellige sosiale og institusjonelle ressurser for migranter, forskjellige kilder til stress, kulturelle forskjeller, faktorer knyttet til forståelse av den nye kulturen, og faktorer knyttet til migranters oppfatninger av samfunnet de flytter til. Vi vil evaluere hvordan disse faktorene fremtrer i forskjellige migrasjonskontekster (f.eks. ulike land), og hvordan de påvirker tilpasningen over tid. Ved å identifisere hvilke faktorer som letter eller hemmer tilpasningen for migranter, har prosjektet som mål å informere migrasjonspolitikk på alle nivåer. Siktemålet er å bidra til å øke effekten av alle initiativer som tar sikte på å støtte inkludering av migranter, og til slutt å bidra til forbedret livskvalitet for innvandrerbefolkninger og til den harmoniske sameksistensen mellom kulturelt mangfoldige grupper i flerkulturelle samfunn

With unprecedented amounts of migration, understanding which psychological factors contribute to successful inclusion of migrants is one of the top priorities of today’s era. Yet, cross-cultural adaptation research cannot fully assist with this priority because it is scattered across several disciplinary areas and plagued by contradictory results and difficulties to replicate key findings. To reach meaningful conclusions, cross-cultural adaptation research is in urgent need of a comprehensive, methodologically robust synthesis, and the current project will provide it. In four work packages (WPs) consisting of a series of large-scale, methodologically advanced meta-analyses, this project will systematically integrate findings on factors that impede or facilitate three aspects of migrants' adaptation to living in their receiving societies: psychological (i.e., well-being), socio-cultural (behavioral fit into the new culture) and occupational (occupational roles and outcomes). It will produce a large, comprehensive and continuously updated database of quantitative studies on adaptation (WP1), test a high number of possible, theoretically derived antecedents of adaptation to identify those of crucial importance for migrant outcomes (WP2), assess the universality of these antecedents by meta-analytically testing their robustness to different contexts of migration (different receiving countries, different countries of origin, different migration motives; WP3), and provide insights into causality by meta-analyzing longitudinal studies and establishing whether these factors indeed precede adaptation or contrariwise (WP4). As the largest meta-analytic endeavor in the area of migrant acculturation to date, this project will considerably advance the understanding of how migrants may achieve favorable psychological and societal outcomes, inform migration-related policies and interventions at any level, and ultimately contribute to improved welfare of migrant populations.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon