Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Cyber security, knowledge and practices (CYKNOW)

Alternativ tittel: Cybersikkerhet, kunnskap og praksis (CYKNOW)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Med nesten daglige nyhetsrapporter om angrep på digitale nettverk og datainfrastrukturer har det blitt klart at den raskt økende digitaliseringen av det moderne samfunn går hånd i hånd med sikkerhetsutfordringer. Mens kriminelle bruker cyberangrep for å berike seg selv ser stormakter i økende grad cyberspace som en arena for konflikt, der offensive cyberoperasjoner for å stjele hemmeligheter eller sabotere vital infrastruktur hos sine motstandere er blitt en daglig aktivitet. Hva cybersikkerhet er, hvordan det forstås og praktiseres er det derimot lite enighet om. Mens cybersikkerhetsindustrien ser på problemene utfra en teknisk forståelse som fordrer en teknisk løsning i et slags katt og mus spill mellom angriper og forvarer, ser politikere og strateger dette som et stormaktsspill der angrep ofte er det beste forsvar. Disse ulike tolkningene av hva cybersikkerhet er og hvordan det kan oppnås danner grunnlaget for CYKNOW. CYKNOW starter fra premisset om at hva cybersikkerhet er ikke er gitt, men blir til som et resultat av forskjellige prosesser som konfigurerer ulike aktører, praksiser, teknologier og diskurser. Konfigurasjoner som følgelig produserer ulike måter å forstå, erfare og praktisere det som vi allment refererer til som cybersikkerhet. Altså at cybersikkerhet bør forstås som en pågående prosess formet av ulike elementer som gjensidig former hverandre. CYKNOW vil fremme forståelsen av cybersikkerhet, samt fremme den teoretiske og metodiske cybersikkerhetsforskningen spesielt. I tillegg til å flytte den akademiske forskningsagendaen rundt cybersikkerhet og internasjonal politikk, er CYKNOW designet for å fasilitere økt forståelse mellom de tekniske og politiske miljøer, samt å informere og utvide politiske debatter rundt cybersikkerhet og dens implikasjoner.

With the rapid digitalization of modern societies, exploitation and attacks on digital networks is also surging. As a result, the security of digital systems, or cybersecurity, has become a priority for states and globally. Governments have recognized that protection of digital critical infrastructure and functions is a key national security task, as states increasingly weaponize digital code to intrude into one another’s networks. Still, decision-makers struggle to fully understand and comprehend the threat, and similarly face challenges when designing strategies and means to prevent, mitigate and respond to attacks. Familiar security frameworks and measures, such as defense and deterrence, appear outmoded in the rapidly evolving digital world. This knowledge gap is mirrored in the social science, where dominant theories and models treat cybersecurity as something objectively given, rather than the result of a sociotechnical process. As a consequence, cybersecurity remains academically elusive. This project will help fill this gap through a novel analytical framework that combines social science and technology studies. The aim is to explore how the digital threat landscape is understood among policy makers and engineers alike, how this knowledge is conveyed between them, and how particular cybersecurity policies and practices emerge as a result.

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko