Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

DETECT and PROTECT – surviving insults to intracellular compartments

Alternativ tittel: Cellens forsvar mot intracellulære membranskader

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

325305

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Cellene våre har ulike verktøy som de kan bruke for å håndtere skader som oppstår på membraner inne i cellene etter angrep av for eksempel bakterier eller virus. Ett slikt verktøy er den såkalte «CASM-responsen», hvor små proteiner fester seg til og markerer skadde membraner i cellen. Proteinene fungerer som et midlertidig forankringspunkt på membranene som utnyttes av andre prosesser i cellen for å iverksette mottiltak slik at trusselen kan håndteres. Hvis CASM-responsen ikke fungerer som den skal, blir motstandsevnen vår svekket. I tillegg viser forskning at det gjør oss utsatt for auto-immune sykdommer. Til tross for dette er mekanismene som ligger bak CASM-responsen sin evne til å gi beskyttelse i stor grad ukjent. Målet med «DETECT and PROTECT» prosjektet er å forstå hvordan CASM-responsen gjenkjenner skadde membraner og å identifisere mottiltakene som iverksettes ved hjelp av denne responsen. Potensielt vil dette gi innsikt i hvorfor CASM har så stor betydning ved infeksjoner og hvordan den forhindrer auto-immune sykdommer. Denne kunnskapen vil dermed kunne være til stor nytte for samfunnet.

Membrane compartments within the cell are exposed to different kinds of stress (e.g. pathogenic insults). Meeting stress-inducing agents with a swift response is key to minimize harmful effects. One such response is single membrane ATG8 conjugation (SMAC), where ATG8 proteins are attached to the surface of the compromised compartment. This provides a transient docking platform for proteins involved in protective countermeasures. In this project I aim to characterize the machinery that mediates ATG8 conjugation on compromised endolysosomes. In Work Package 1 (WP1) I aim to characterize the targeting mechanism of the ATG8 conjugation machinery. Furthermore, by conducting an unbiased image based siRNA screen (WP2) I aim to identify additional machinery components involved in the SMAC pathway. As ATG8 conjugation on membranes provides a docking platform for other proteins, I also aim to identify such SMAC specific effector proteins using a proteomics approach. The identified proteins will be categorized according to function in order to understand which SMAC dependent countermeasures are initiated on compromised membranes (WP3). In WP4 we set out to mechanistically characterize the candidate proteins identified in WP2 and WP3 in further detail.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder