Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge

Alternativ tittel: Maritime moderniteter: Havets kunnskapsformater

Tildelt: kr 11,7 mill.

Mangel på vitenskapelig kunnskap og miljøbevissthet får gjerne skylden for den kritiske tilstanden som havet nå befinner seg i. Kan historiske perspektiver gi en annen forståelse av forholdet mellom kunnskaper, miljøbevissthet og havets økologiske krise? Maritime moderniteter: Havets kunnskapsformater (MaMo) er et fagoverskridende prosjekt som undersøker de lange linjene i havets kunnskapshistorie, fra da maritime aktiviteter først skjøt fart i Atlanterhavet fra 1600-tallet og fram til dagens globale initiativer for å aggregere kunnskap om havenes ressurser, økologi og betydning for klima. Prosjektet samler en internasjonal gruppe forskere med et felles mål om å forstå hvordan innsamling, organisering og distribusjon av kunnskap om havet har foregått de siste 400 årene, utenfor og på tvers av ulike vitenskaper og kunnskapspraksiser. Vi undersøker hvordan kunnskaper har oppstått og sirkulert gjennom maritime aktiviteter til sjøs, og hvordan de har påvirket forestillinger, bruk og regulering av havet. Vi studerer samlinger av maritimt kunnskapsmateriale i private og offentlige arkiver, hovedsakelig fra Norge, England og Frankrike. Samlingene av blant annet historiske loggbøker, sjøkart og tidevannstabeller gjør det mulig å identifisere havets tre «kunnskapsformater»; registre, kart og modeller. MaMo forfølger disse tre formatene i tid og i rom. Vi undersøker hvordan de har lagt praktiske, materielle og kognitive premisser for vårt forhold til havet. Vi utforsker også på hvilke måter disse kunnskapsformatene har muliggjort og eventuelt begrenset refleksjon over menneskets skadelige innvirkning på det maritime miljøet, også før miljøbevissthet ble et tema i vår tid. MaMo historiserer på denne måten forståelsen av havets krise av i dag, men vil også bidra med nye teoretiske og metodiske perspektiver til felt som maritim historie, vitenskaps- og kunnskapshistorie og mediehistorie, samt den «blå» delen av miljøhumaniora.

Maritime Modernities (MaMo) is a pioneering historical research project that combines novel theoretical and empirical approaches to investigate the history of knowledge and environmental awareness in, around and beyond the Atlantic Ocean from 1600 until today. As evidence mounts that maritime ecologies are facing life-threatening crises following the expansion of human activities at sea, this project approaches these crises from the sea and through history, by attending to the plurality of knowledges and institutions that underpin many maritime activities. The international and interdisciplinary project will study how “formats of oceanic knowledge” such as records, maps and models have inscribed, arranged and transported knowledges of the seas. Using under-explored private and public archives, we aim at revealing how the formats of records, maps and models over four centuries have shaped how oceans have been used and perceived, and to what extent they have encouraged excessive exploitation of resources. We will study how these three epistemic formats have conditioned "environmental reflexivity". By investigating the historical relationships between environmental reflexivity and the processes that nevertheless have transformed the oceans into environments of ecological crises, this project directs attention to crises “in-the-making” and their historical and epistemological underpinnings. Hence, the project ambitiously aims at adding to the agenda of “ocean literacy” highlighted in recent UN and EU initiatives.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø