Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Abrupt Arctic Climate Change

Alternativ tittel: Brå klimaendringer i Arktis

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektnummer:

325333

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

En serie av brå klimaendringer fant sted i løpet av den siste istiden. På Grønland endret lufttemperaturen seg med 10±5°C i løpet av noen tiår, fra kalde til relativt varme perioder. Det er sett en sammenheng mellom endringer i sjøisdekke i de sørlige delene av de Nordiske havene og de brå klimaendringene, men vi vet fremdeles ikke hvor langt nordover det var åpent hav når sjøisdekket trakk seg vekk i sør. Eller om endringene skjedde samtidig og varte like lenge i sør som i nord, hvordan havsirkulasjonen ble påvirket eller hva som initierte mulige endringer i hele havbassenget. Vi vil rekonstruere sjøis, hav og klimaforhold i Fram Stredet for noen av disse brå klimahendelsene. Rekonstruksjonene vil bli sett i sammenheng med lignende rekonstruksjoner fra andre deler av de Nordiske havene, og resultater fra klimamodellstudier, for å undersøke de brå klimaendringene og årsaken til at de fant sted. Forholdene i de Nordiske havene under istiden har noen likhetstrekk med Polhavet slik vi kjenner det i dag, med ett kaldt, ferskt vannlag som er med på å stabilisere ett overliggende sjøisdekket og ett underliggende lag av varmt, salt Atlantisk vann. I løpet av de siste tiårene har temperaturen i Fram Stredet og på Svalbard blitt mye varmere. Endringen på Svalbard har skjedd like raskt som de endringene som fant sted på Grønland under istiden. Vi vil evaluere om en bedre forståelse av de brå glasiale klimaendringene kan hjelpe oss med bedre å forstå risikoen for lignende fremtidige endringer i Arktis.

The last glacial was characterized by a series of abrupt climate shifts between cold stadials and warm interstadials (DO-events). A link is documented between sea ice variability in the southern Nordic Seas and air temperature change over Greenland, with sea ice identified as a key determination factor for setting up these large, abrupt climate shifts. However, the spatial extent of the sea ice cover is still unknown and several unanswered questions remain, e.g.: When the sea ice cover broke up in the southern Nordic Seas during the stadial-to-interstadial transitions, how far north did it break up? How different were the timing and duration of the events in the northernmost Nordic Seas relative to the southern Nordic Seas? What were the magnitude and timing of changes in the vertical stability of the ocean? What triggered the abrupt, full basin scale changes? In ABRUPT we will reconstruct the sea ice conditions, hydrography and climate of the Fram Strait, with an unprecedented resolution for this area, over two targeted DO-events. These reconstructions and a regional data synthesis will be used in combination with multi-model output from four state-of-the art GCM glacial simulations, for an integrated analysis of the dynamics of abrupt Arctic climate change during the last glacial. Furthermore, the stadial Nordic Seas bear strong resemblance with the present Arctic Ocean, e.g. the existence of a strong halocline stabilizing the sea ice cover and a subsurface layer of Atlantic Water that bring warm and salty water masses into an interior basin, where it recirculates under the halocline. The rate of change seen for the warming around the Fram Strait over the recent decades, where Atlantic water meets the Arctic sea ice cover, is comparable to the rapidity of the DO-events. ABRUPT will evaluate the relevance of the DO-events for ongoing Arctic climate change to unravel mechanisms important for understanding the risk of similar changes in the future Arctic.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram