Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic comparative micro-data laboratory for analyses of common shocks: The case of Covid19

Alternativ tittel: Nordisk samarbeid for mikrodataforskning og analyser av koronakrisen

Tildelt: kr 12,0 mill.

De nordiske landene har i mange år vært ledende i bruk av administrative data til forskning. Slike data har i mindre grad blitt brukt til komparative studier på tvers av land. Vi tror det ligger et stort potensiale for å lære mer ved å benytte registerdata fra flere land i sammenheng. Dette har minst to store fordeler: Det gir mulighet for langt mer detaljerte beskrivelser og sammenligninger av land enn det som lar seg gjøre med utgangspunkt i f.eks. internasjonale arbeidskraftsundersøkelser eller internasjonal statistikk tilgjengeliggjort fra f.eks. OECD eller Eurostat. Og, det gir mulighet til å studere virkninger av tiltak og virkemidler og benytte variasjon mellom land, også der det er liten variasjon innen land. Pandemien (Covid-19) har siden mars 2020 satt et sterkt preg på samfunnet vårt. Skolene ble i lengre periode stengt og mye av undervisningen måtte foregå digitalt. Mange arbeidstakere ble permittert og ledigheten var på et tidspunkt rekordhøy. For å dempe ringvirkningene av krisen ble det iverksatt en rekke kraftfulle politiske tiltak. Det ble lettere å permittere ansatte, dagpengene ved ledighet ble økt, og omfattende ordninger for å hjelpe bedrifter unngå konkurs ble iverksatt. Hva var egentlig virkningen av disse politikktiltakene? Var generøse og langvarige permitteringsmuligheter et gode? Har den såkalte kompensasjonsordningen for faste kostnader hjulpet oss å unngå konkurser, eller hadde det gått like bra uten? Og hvordan har den nettbaserte undervisningen påvirket skolebarna? Har det forsterket allerede eksisterende sosiale forskjeller i skolen, eller har det kanskje bidratt til å dempe dem? Ved hjelp av sammenlignbare registerdata for de nordiske landene kan vi lettere bidra til å svare på denne typen spørsmål. I tillegg ønsker vi å bidra til mer nordisk registerdataforskning ved å dokumentere arbeidet med harmonisering tilrettelegging av data slik at det også kan være til nytte for andre forskere. Web: https://www.frisch.uio.no/prosjekter/?view=project&pid=1138

The Nordic countries have been pioneering the use of administrative micro data in social science research. Compared to other data sources, administrative data have a number of strengths: no attrition, high reliability, large sample sizes, and unique identifiers to link numerous data sources as well as to follow individuals and firms longitudinally. For comparative studies however, several barriers must be overcome, and unsurprisingly the use of administrative data for cross-country studies is scarce. The ambition of this research project is to overcome these obstacles and establish a comprehensive collaboration for Nordic comparative micro data research. The Covid19 crisis creates a natural starting point for this agenda. There is a large potential for better and more detailed comparative research designs, exploiting the rich, and to a large extent similar, administrative data in the Nordic countries. Furthermore, the Nordic design allows for policy evaluations and causal effects identification not feasible neither with labor force survey data nor with single-country data. The project has four work packages: - Data harmonization and documentation, including provision of documentation and coding as a public good to spur future research. - Pupils/students, analyzing whether school closings and distance education reinforced socioeconomic gradients in human capital development, exploiting variation in school closure policies within and between countries. - Workers, studying the transition from corona-unemployment back to, or out of, the labor market, testing whether similarities and differences between the Nordic countries can be explained by different labor market policies. - Firms, comparing destruction and creation of businesses during and after the crisis, and investigating whether similarities and differences can be explained by country-differences in firm-directed policies put in place during the crisis such as fixed cost compensation and wage subsidies

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon