Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

DigCBA: Responsible Use of Digital Cash-based Assistance in Refugee Crises

Alternativ tittel: DigCBA: Ansvarlig bruk av digital pengestøtte i flyktningkriser

Tildelt: kr 10,0 mill.

Det anslås at det pr i dag (august 2021) er flere enn 21 millioner flyktninger verden over som trenger humanitær bistand. De fleste flyktninger lever i miljøer der de har tilgang til markeder og tjenester på lik linje med lokalsamfunnene. Å sørge for at flyktninger har tilgang på penger – også betegnet som pengestøtte, vil derfor gjøre dem i stand til å tilfredsstille sine behov på en verdig måte, og vil også bidra til den lokale økonomien. DigCBA bidrar til ansvarlig bruk av digital pengestøtte i flyktningkriser. Digital teknologi, som omfatter mobilpenger, elektroniske kuponger, elektroniske kontanter, og nå også blokk-kjede baserte systemer, er i ferd med å omdanne pengestøtte. I denne teknologien ligger muligheten til å øke tilgangen på finansielle ressurser i kriseperioder, samtidig som man øker bistandens effektivitet. DigCBA vil støtte utvelgelse og bruk av den mest gjennomførbare og egnede teknologien for å levere pengestøtte i flyktningkriser. For å oppnå dette søker prosjektet å samordne forskjellige, mulige teknologier med: (1) de karakteristiske trekkene ved omgivelsene flyktningene er plassert i (f.eks. tilstanden m.h.t datainfrastrukturforhold), og forbindelsen til flyktningenes preferanser, deres tilgang til teknologi og digitale ferdigheter. (2) graden av beredskap og aksept hos pengestøtte – aktører (som givere, humanitære organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner) til å ta beslutninger om bruk, iverksette og ta teknologien i bruk i målområder. DigCBAs mål er derfor å utvikle et sett av kunnskapsbaserte rammeverk for å kunne vurdere karakteristiske trekk ved omgivelsene, evaluerer aktørenes beredskap og prioritere teknologier for digital pengestøtte. DigCBA legger vekt på å ha en interessent – basert tilnærming som setter søkelys på behovene til givere, forretningsforbindelser og beslutningstagere blant pengestøtte – aktørene. DigCBA koordineres av UiA, i samarbeid med NTNU, Hanken School of Economics, WWU Munster og Makerere University.

DigCBA contributes to the responsible use of digital cash-based assistance (CBA) in refugee crisis through the design, development and evaluation of evidence-based frameworks to support policy makers with the selection and use of the most suitable digital technology for delivering CBA to refugees. Digital technology, including mobile money, electronic vouchers, electronic cash, and recently blockchain-based transfers, is transforming CBA with the potential to increase access to financial resources and services during times of crisis while increasing the effectiveness and efficiency of assistance. While academic research on technology aspects of CBA is rare, the growing interest on CBA in practice has stimulated the need among CBA actors to explore using digital technology where FEASIBLE in terms of (i) contextual characteristics (e.g. data infrastructure conditions in target locations) and refugees' preference, technology access and digital literacy; and (ii) the relative readiness and acceptance of main CBA actors to adopt, implement and use the technology in target locations. The responsible use of digital CBA entails ensuring policy makers at HOs, NGOs, and donors make informed decisions about the use of digital technology in CBA while accounting for the contextual characteristics of the target community, and the technology readiness of involved actors. Specifically, the project takes a stakeholder-centred approach addressing the needs of beneficiaries, humanitarian organizations, international and local non-governmental organizations, donors, and business partners. The project is coordinated by UiA, in collaboration with NTNU, Hanken School of Economics, WWU Munster, and Makerere University. A reference group of CBA actors secures close interaction with policy makers targeted by DigCBA. The project consists of an interdisciplinary team of humanitarian operations researchers with focus on ICT, supply chain management, information systems and organization studies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL2-Norge - global partner