Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Pack a pill in a PACA: PACA nanomedicines for targeting age-related changes in liver endothelium to prevent age-related diseases

Alternativ tittel: New medicines to make old liver cells young again.

Tildelt: kr 12,3 mill.

Når vi blir eldre, reduseres eller tapes mange av kroppens funksjoner. Leveren er ikke noe unntak, til tross for at den er et av de mest robuste organene i kroppen. Den alderspåvirkede funksjonen er knyttet til kommunikasjonen mellom blodet og leverens hovedceller, hepatocyttene. I dette kvalifiseringsprosjektet vil vi optimalisere vår tilnærming til å reversere de aldersrelaterte forandringene i de sinusoidale endotelcellene i leveren (LSEC). Disse cellene danner den fysiske grensen mellom blodbanen og hepatocyttene, og strekker seg over en milliard blodkar fordelt gjennom leveren. I aldringsprosessen er disse cellene mest utsatt, da de både blir tykkere og mister porøsiteten sin. Formålet med dette prosjektet er å teste nye legemiddelkandidater og formuleringer på LSEC, for å klarere om de kan reversere alderseffektene på LSEC-cellene. Våre innledende pilotstudier har gitt svært positive resultater, og viser at porøsiteten i LSEC hos eldre mus kan gjenopprettes. Vi skal nå optimalisere legemiddelkandidatene og formuleringene ytterligere for å forbedre deres evne til å reversere de nevnte aldersrelaterte endringer.

There is an exponential increase in most diseases with old age, and consequently ageing is established as the most significant risk factor for disease. Novel therapeutic approaches targeting biological changes of ageing have been increasingly advocated, e.g. by the National Institutes of Health USA and journals such as Cell, Nature, Nature Medicine and Science. About 75% of people over 75 years have diabetes or pre-diabetes and/or hyperlipidaemia. These are established risk factors for cardiovascular outcomes, and risk factors for geriatric conditions such as dementia, sarcopenia, frailty and osteoporosis. Our research has focused on age-related changes in the liver microcirculation, in particular within liver sinusoidal endothelial cells (LSEC), as a cause for this susceptibility to dyslipidaemia and insulin resistance in old age, and loss of liver mediated waste clearance functions essential for homeostasis. Finding ways to reverse these age-related changes in LSEC will fill a significant gap in therapeutic options available for the treatment of ageing disorders. These therapies may also benefit patients with fibrotic livers, since LSEC in this disease mimic ageing LSEC in many aspects.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder