Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Viking Nativity: Gjellestad Across Borders

Alternativ tittel: Vikingtidens begynnelse: Gjellestad som sentralsted

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

325527

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I 2018 ble det oppdaget en skipsgrav ved Gjellestad i Halden kommune. Med dette som utgangspunkt skal en forskergruppe bestående av arkeologer og historikere nå undersøke regionale politiske forhold og skiftende politiske konstellasjoner og interesser i området fra romersk jernalder til sen vikingtid (200 - 1000 e.Kr.) Forskningen vil fokusere på områdene Vingulmork og Hranariki, som i dag omfatter områdene fra Oslofjorden til Gøteborg, og vil sette skipets begravelse inn i et bredere kulturhistorisk og sosio-politisk rammeverk. Hvilken rolle spilte sentrale steder som Gjellestad i opprettelsen, konsolideringen og vedlikeholdet av kollektive identiteter, politikk og riker i Skandinavia i det første årtusen? Dette grunnleggende spørsmålet er nøkkelen til vår forståelse av fremveksten av regionale politiske enheter og senere nasjonalstater i det tidlige historiske Skandinavia. Viking Nativity-prosjektet vil undersøke det historiske landskapet i Viken, og vil fokusere på identiteter, militær kapasitet, samt evnen til å forhandle gjennom symbolske og økonomiske ressurser og handel. Prosjektet er strukturert langs tre tematiske forskningsområder, der regionen oppfattes som et landskap der vold, grenser og forhandlinger er gjeldende. Disse trådene vil følges gjennom forskjellige romlige nivåer. Fokuset vil være på Gjellestad og dets nærmeste omgivelser, og vil undersøke hvordan denne lokaliteten samhandlet med mennesker, nettverk og forbindelser i større regional skala. Dette vil oppnås gjennom en kombinasjon av geofysiske undersøkelser og arkeologisk og historisk forskning på allerede eksisterende materiale. Siden lignende steder for det meste er kjent fra fragmenterte kilder, gir en detaljert utforskning av Gjellestad og dens regionale kontekst en mulighet til å endre forskningen på dette området, samtidig som prosjektet vil danne en metodisk mal for studier av lignende steder der få skriftlige kilder er tilgjengelig.

In?2018,?an extensive and long-lived archaeological site was discovered during a ground-penetrating radar survey?at Gjellestad outside?Halden in Østfold (now Viken County). Consisting of settlement traces in the form of large post-built structures and an extensive burial mound cemetery, which includes a ship burial, it has been suggested that Gjellestad represents an Iron Age central place on the eastern shores of the Oslofjord. The site is situated in an area contested yet connected throughout the Iron Age. Therefore, it provides a highly suitable point of entry for investigating developments and fluctuations in the political landscapes, agents, communications and constellations in Viken and beyond, from the heyday of the Roman Empire to the emergence of the Scandinavian kingdoms in the late Viking Age. To achieve these goals, we have assembled an interdisciplinary team of researchers with scientific expertise and qualifications relevant to all areas of the proposed research project, including the implementation of various archaeological prospection methods, experience in field methodology and data interpretation of archaeological sites from the Nordic Iron Age, as well as the use of digital documentation and analytical methods based on written and material evidence. Although challenging, the project will cover a square kilometre with high-resolution geophysical surveys over a field period of 2-3 years. The central concept of the project is the use of state-of-the-art, large-scale geophysical surveys and minimally-invasive exploration of the surrounding environs in combination with archaeological and historical research on a larger geographical scale, thus underpinning the investigation of the centre at Gjellestad by its wider geo-political setting. Gjellestad and similar sites are mostly known from very fragmented written and material sources. This project, can significantly add to our knowledge of socio-political development in the Nordic Iron Age.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder