Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Epitranscriptomic regulation and genome stability in meiosis and the preimplantation embryo

Alternativ tittel: RNA-mediert regulering og DNA-stabilitet i meiose og i preimplantasjonsembryo

Tildelt: kr 12,0 mill.

En av de mest inngående endringene i et liv til en organisme er reprogrammeringen av gener under modning av eggcellen og i det tidligere embryo. Under modning av egg blir gener skrudd av slik at de er helt avhengige av stabile mRNA (mRNA representerer et bindeledd mellom et gen på et kromosom og proteinet det koder for) som blir syntetisert tidlig under utvikling av egget. Like etter befruktning starter uttrykk av gener fra zygoten hvor gener fra både mor og far er representert. Studier de siste år har vist at kjemiske modifikasjoner på mRNA er reversible, i likhet med såkalte epigenetiske modifikasjoner på proteiner (histoner) og DNA, og at slike mRNA modifikasjoner er avgjørende for meiose og tidlig embryoutvikling. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan dynamiske modifikasjoner på mRNA påvirker og regulerer meiose og preimplantasjonsembryoet. Evolusjonære studier viser at de fleste høyerestående organismer er avhengig av modifikasjoner på mRNA for at embryoet skal være levedyktig. Det er også vist at slike modifikasjoner kan påvirke genomstabilitet og dermed medføre mutasjoner og kromosombrudd.

One of the most profound changes in the life of an organism is the remarkable reprogramming of mRNA transcripts in the early preimplantation embryo. The reliance on presynthesized mRNAs is a unique feature of meiosis and shortly after fertilization, embryos cross a stage during which developmental control is handed from maternally supplied mRNAs from the mature oocyte to zygotic transcribed mRNAs; the maternal-to-zygotic transition (MZT). Studies in model organisms assign unique roles for dynamic mRNA modifications in meiosis and for the precise configuration of the early embryo. We here propose to study in detail the temporal and spatial role of dynamic and reversible methylations in mRNA in meiosis and through the MZT in the preimplantation embryo. We will combine recent achievement in epigenetic single-cell analysis and focus on single-cell and single embryo analysis to gain detailed information regarding the methylation and demethylation of individual mRNAs, and the destiny of these mRNAs when bound to reader proteins. The most recent discovery of epitranscriptomic regulation of R-loop (three-stranded RND/DNA hybrid structures) will be pursued to elucidate its role in genome (in)stability and the potential regulation of the mutational load of meiotic cells. Methylation of DNA and histone residues regulates transcription and the discoveries of demethylases that remove these marks have led to a tremendous progress in our understanding of dynamic methylation in gene regulation. Post-transcriptional RNA modifications were identified several decades ago, but the reversible nature of RNA modifications has only recently been discovered. Our studies will focus on the role of readers and erasers of these dynamic methyl marks. The project will combine our recent studies on the epigenetic regulation at the MZT, our contribution to the discovery of novel epitranscriptomic marks and our early studies on genome stability and DNA repair.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder