Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Anthropogenic Soils: Recuperating Human-Soil Relationships on a Troubled Planet

Alternativ tittel: Menneskeskapt Jord: Forhold til jordsmonn på en plaget planet

Tildelt: kr 12,9 mill.

Et sunt jordsmonn er essensielt for liv på jorda—men planeten vår har nådd et vippepunkt der menneskeskapte prosesser ødelegger det naturlige jordsmonnet raskere enn det kan fornye seg. Fruktbar jord forsvinner med skremmende fart, og i stadig større grad er vår overlevelse knyttet til jordsmonnet som en usynlig, nærmest ukjent verden under føttene på oss. Prosjektet «Menneskeskapt Jord» møter denne globale jord-krisen med et tverrfaglig, innovativt fokus på hvordan mennesker verden rundt har oppfunnet, praktisert og drømt måter å reparere eller gjenopprette jordsmonnet. Prosjektet har tre mål: 1. Å utvikle kunnskap om teknologier og praksiser som reparerer jordsmonnet i landskap som er skadet av industrielt landbruk, radioaktivitet, avfall eller giftstoffer 2. Å utforske nye forestillinger og paradigmer knyttet til jord i teknovitenskap, landbruk, litteratur og kunst, og disses betydning for bærekraftige fremtider. 3. Å skape en bredere forståelse for jordsmonnet som en levende, dynamisk og mangfoldig økologi, gjensidig formet ved menneskelig omsorg og røkt. Prosjektet tar utgangspunkt i jordsmonnet ikke som en naturressurs somskal utnyttes, men som "antropogent"—som en livlig og dynamisk "natur-kultur", en helhet formet i levende dialog med mennesker og menneskers røkt. I lag med kunstnere, forfattere, utøvere og "citizen scientists" utforsker vi dette premisset gjennom studier og feltarbeid fra Arktis til Sentral-Asia, på måter som kombinerer perspektiver fra miljøhumaniora, medisinsk antropologi, science and technoloogy studies, mikrobiologi og science fiction.

Anthropogenic Soils responds to a global crisis of soils (FAO 2020) with a multidisciplinary study on soil recuperation. The project combines empirical studies (ethnography, praxiography) with speculative and artistic studies to promote radically new forms of knowledge production about human-soil relations. The empirical studies of soil damage and recuperation will be conducted at four different sites representing a range of regional (Global South, Global North, post-Soviet East) and economic (agriculture, industry) soil-related hotspots: (1) rural landscapes of South Asia where farmers rebuild soil and human health with microbial technologies in response to agrarian crisis; (2) Southern Norway where farmers, entrepreneurs and gardeners are experimenting with organic methods to recuperate soils from industrial agriculture and work toward a more sustainable economy; (3) areas of Central Asia exposed to radioactive fallout and heavy metals and where technoscientific experiments are underway to metabolise hazardous substances; and (4) Northern Arctic regions where soils are being recuperated after contamination by emissions from nearby smelters. These case studies generate new knowledge about multispecies technologies of restoring soil health in relation to specific ecological challenges. Our project understands the environmental crisis of soil also as a “crisis of imagination”, rendering complex soil ecologies into empty substrate, resource and even “dirt”. The speculative and artistic studies will draw on art and fiction/futurism in a range of genres, including science fiction literature, video games and Indigenous futurisms. They examine strategies offered by science fiction, art and culture for rethinking extractive human-soil relationships. The project will culminate in publications, an art exhibition and a festival that showcase material, practical and aesthetic conceptions of sustainable soil relations, seeking to both cross disciplines and reach a wider public.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder